·

Hva’ si’r de på Borgen

EPISODE 12. De politiske ambitioner for CO2-reduktion gennem energisystemet er høje. Samtidig er det også hos politikerne, at ansvaret for de helt store barrierer for udviklingen af det smarte energisystem ligger. Så hvilke drømme og forhåbninger har Rasmus Helveg Petersen – formand for Folketingets Klima-energi-og forsyningsudvalg – for udviklingen af et smart og sammenhængende energisystem?

Læs og lyt

Rasmus Helveg Petersen er, ud over at være det Radikale Venstres ordfører på området, også formand for Folketingets Klima-, energi – og forsyningsudvalg. Han har været med som blandt andet energiordfører for sit parti, helt fra de første spæde ideer om smart grid i Danmark blev taget op politisk i 2010’erne.

Rasmus Helveg Petersen (RV) er formand for Folketingets Klima-, energi- og forsyningsudvalg. Har er også tidligere Klimaminister. Foto. Radikale.dk

Afgifterne og frie data mangler

“Der er sket meget”, understreger han, men medgiver samtidig, at der stadig er nogle meget betydelige barrierer, der står i vejen for et smart energisystem.

En af dem er manglen på fleksible afgifter, der belønner brugen af grøn strøm på de helt rigtige tidspunkter. Og fordi den del endnu ikke er kommet på plads, bliver det alt andet lige også svært for de kommercielle aktører at skabe en forretning omkring eksempelvis at hjælpe forbrugerne med et fleksibelt energiforbrug. For hvorfor skulle forbrugerne vælge at købe en ydelse, de ikke har nogen økonomisk fordel af?

Men at indføre de fleksible afgifter er sværere, end det lyder. Forklaringen er den simple, at dele af vores velfærdssamfund i dag finansieres af netop de afgifter. Og skal det ændres må man finde nye kilder til den finansiering.

Også manglen på data udgør en velkendt barriere for de kommercielle virksomheder, der gerne vil udbyde fleksibelt elforbrug, baseret på blandt andet forbrugsdata. Rasmus Helveg Petersen giver heller ingen løfter på den front, men fortæller, at den sag løbende diskuteres i udvalget. Personligt, siger han, er han tilhænger af en større grad af frisættelse af data til gavn for de kommercielle virksomheder.

Svær balance mellem små og store fællesskaber

Når det kommer til udrulningen af det smarte energisystem, er der mange aktører i spil. En af dem, er de såkaldte borgerenergifællesskaber, som blandt andre Avedøre Green City, hvor både institutioner og virksomheder er gået sammen om at producere og dele energi med hinanden.

De møder i dag en række forhindringer, som betyder, at de har svært ved at få lov til at bidrage positivt til at balancere elnettet. Nogle af dem oplever ligefrem en mistro fra politikernes side, hvor deres motiver for at ville energifællesskaberne drages i tvivl.

Formanden for udvalget mener ikke, at politikerne generelt betragter energifællesskaberne som “system-nassere”. Men han indrømmer dog, at der fra politisk side er en afvejning af fordele og ulemper ved energifællesskaberne. Ulempen kan, i politikernes øjne, være, at mange mindre fællesskaber kan risikere at undergrave det store fælles elnet, og det vil man gerne undgå.

Også her er der altså nogle barrierer at spore i jagten på den smarte energi.

En glidende overgang

Beder man Rasmus Helveg Petersen om at spå om fremtiden, er han overbevist om, at det smarte energisystem nok skal komme. Han mener dog ikke, at der vil blive tale om den revolution, som man tidligere har annonceret. I stedet vil den smarte energi gradvist blive udrullet.

En egentlig gentænkning eller decideret omkalfatring af systemet, bliver der dog ikke tale om. Heller ikke selvom Helveg godt kan se, at organiseringen af det nuværende energisystem af historiske årsager i dag kan fremstå noget “stivbenet”. Til gengæld er han optimist, når det gælder indførsel af CO2-afgifter, som han ser som motoren for den helt store forandring.

Og så mener han også, at udgangspunktet egentlig er godt: “Husk på, vi står ikke på 0”, slutter han.