Elmonopoler malker tilskudsordning

Elmonopolerne har effektivt undergravet tilliden den tilskudsordning, der skulle sikre incitament til energireduktion hos landets elforbrugere. De seneste tal fra Energitilsynet viser, at grådigheden åbenbart ingen grænse har. Lad mig give et par eksempler bare på administrationen af ordningen, hvor selskaberne kan tage sig godt betalt.

Administration for 11 mio. kr.
Et elselskab tager hele 11 mio. kr. for deres administration af ordningen. For 11 mio. kr. kan selskabet vel lønne omkring 20 medarbejdere til ren og skær papirarbejde ifm. den statslige tilskudsordning – og kun den. De 11 mio. kr. svarer omvendt til 1/3 af alle landets elselskabers samlede administrationsomkostninger. Prisen sætter selskabet selv – og prisen behøver ikke engang at være omkostningsægte.

Hvordan kan et forbrugerejet selskab få sig selv til at malke egne monopolkunder på den måde? Elmonopolerne vil sikkert kunne forsvare sig med at den ansvarlige tilsynsmyndighed, Energistyrelsen, intet foretager sig, og dermed er selskabet i god tro. Men hånden på hjertet: Hvordan kan man se sig selv i øjnene, når man sender sådan en regning direkte videre til egne kunder, der ikke kan reagere, fordi pengene opkræves på en skjult post på elregningen? I det hele taget har kunderne ingen mulighed for at klage. Det bliver udnyttet.

Grådige elmonopoler
Et andet selskab bruger ligeså mange penge på at administrere, som på at udføre selve energispareopgaverne. De bruger altså knap 100.000 kroner på at administrere de besparelser, som de laver for ditto 100.000 kroner. Er der ingen, der kan se, at det er helt skævt? Det illustrerer, at energispareordningen er blevet et sandt tag-selv-bord – og at der absolut ingen grænser er for, hvad grådige elmonopoler byder vores forbrugere.

De resterende selskaber holder sig heller ikke tilbage. Som de seneste tal fra Energitilsynet viser, så er der tankevækkende nok heller ingen økonomiske skalafordele. Det er altså ikke sådan, at jo flere gange man gør et eller andet – jo bedre og billigere bliver man til det. Der her burde i sig selv få elmonopolerne til at overveje deres ageren, og tilsynsmyndighederne til at skride ind.

Figur. Grådige elmonopoler malker forbrugerne

Kilde: Energitilsynets benchmark for 2015 (2016).

At elnetmonopolerne ikke bliver bedt om at dokumentere deres omkostninger vil være en overraskelse for de fleste, men der føres intet tilsyn med de økonomiske bilag, der ligger bag omkostninger til administration. Administration kan derfor være stort set hvad som helst.

Svigt på svigt
Én ting er, at elselskaberne sender intetanende forbrugere ekstremt dyre regninger, fordi omkostningerne opkræves på skjulte poster. Én anden ting er, at tilsynsmyndigheden i Energistyrelsen, der skal træde til og vogte pengeforbruget på vegne af forbrugerne, når elmonopolernes dømmekraft svigter, forholder sig passivt.

Alene variationen i omkostningerne burde få myndighederne helt frem i stolen. Der er helt uhørte forskelle i de beløb, som elnetmonopolerne indberetter som administration.

Selv om der måtte komme kritik fra Rigsrevisionen, så er det helt relevant at spørge, om vi virkelig har råd til som samfund at lade det her køre videre bare een dag længere, hvor hullet til fælleskassen fortsat – trods øget tilsyn – står åbent, og hvor der ikke er mulighed for at få styr på omkostningerne.

Læs også