Elnet: Ny rapport anbefaler markante ændringer

Ny rapport fra De Frie Energiselskaber peger på styringsudfordringer og mangel på reel mulighed for inddragelse af forbrugerne i den grønne omstilling. Nu hejses rødt flag for en potentiel og unødvendig overinvestering i det lokale elnet på op mod 32 mia. kr.

“Der er brug for markante ændringer i den måde, elsektoren styres på i dag, når det gælder vores lokale elnet. Det duer ikke, at både forbrugere og innovative virksomheder står på spring for at bidrage til at undgå overbelastning af det lokale elnet  – og så ikke kan komme i gang med det. Og når det så oveni købet viser sig, at ingen myndigheder har indsigt i, om der overhovedet er et problem med vores elnet i dag, så bør vi kigge efter langt bedre løsninger”.

Sådan siger adm. direktør i De Frie Energiselskaber Jette Miller om analysen i den nye rapport “Nye veje til fleksibelt elforbrug”, som offentliggøres i dag. Rapporten leverer bl.a. kritik af den måde, som myndighederne forvalter deres styring af udviklingen af det lokale elnet.

Myndigheder har intet indblik i netkapacitet
Rapporten dokumenterer, at ingen myndigheder i dag har indblik i elnettets kapacitet, dvs. hvor tæt på eller langt fra en situation med overbelastning, Danmark er. Det betyder reelt, at den del af de forestående klimaforhandlinger, der fokuserer på en eventuel udvidelse af elnettet for at imødekomme en stigende elektrificering af vores samfund, foregår på et særdeles usikkert og uklart grundlag. Jette Miller siger:

“Argumentet fra elselskaberne har igen og igen lydt, at det er tvingende nødvendigt at de får bevilliget 32 mia. kr. til en udvidelse af elnettet for at sikre den grønne, elektriske fremtid. Nu viser det sig, at ingen udover dem selv har indsigt i, om der overhovedet er et behov”.

Analysen viser også, at forbrugerne i meget høj grad er villige til at omlægge deres elforbrug, hvis de bliver tilbudt de rette redskaber til det. 7 ud af 10 forbrugere vil gerne købe ydelser, der gør deres forbrug mere fleksibelt og 4 ud af 10 er villige til helt at undvære strøm i kortere perioder, hvis det kan aflaste elnettet. Endelig viser undersøgelsen i rapporten, at elbilejerne allerede i dag i høj grad undgår at lade i kogespidsen mellem kl. 17 og 20.

Om den del af rapportens resultater siger Jette Miller:
“Lige nu sidder man og diskuterer, om man skal grave gamle kabler op og nye ned. Det er jo Molbo-agtigt, når forbrugerne klart siger, at de hellere end gerne vil omlægge deres elforbrug, hvis bare de får mulighed for det og rimelige økonomiske incitamenter. Vi kunne løse udfordringerne omkring øget elektrificering i morgen, hvis vi kiggede mod udnyttelse af Smart Grid frem for fortidens kabelgraveri.”

Seks anbefalinger
Rapporten indeholder seks anbefalinger, der kan afhjælpe styringsproblemerne i elsektoren og samtidig understøtte forbrugernes mulighed for at vælge den grønne omstilling:

  • Et tilbagevendende systematisk kontrol- og tilsynssystem med elselskabernes netkapacitet
  • Forsyningstilsynet anbefales at bruge den eksisterende lovhjemmel til at bede om indberetning af netselskabernes netkapacitet
  • Ansvaret for “Redegørelse om elforsyningssikkerhed” flyttes fra Energinet til Forsyningstilsynet
  • Elmåleren konkurrenceudsættes
  • Elnetselskabernes regulering skal understøtte, at forbrugerne bruger elnettet mere fleksibelt
  • Ansvaret for at fastsætte tariffer placeres hos myndighederne fremfor hos branchen.

Anbefalingerne i deres fulde form findes i rapporten. Du finder rapporten her: Rapport: Nye veje til fleksibelt elforbrug.

 

FAKTA OM RAPPORTEN

  • Rapporten Nye veje til fleksibelt elforbrug er udgivet af De Frie Energiselskaber med støtte fra EMD fonden
  • Rapporten undersøger forudsætninger og barrierer for at opnå et smartere, grønnere og omkostningseffektivt energisystem i Danmark
  • Epinion har på vegne af De Frie Energiselskaber undersøgt danskernes villighed til at ændre på deres elforbrug
  • Du kan hente rapporten her: Nye veje til fleksibelt elforbrug.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Jette Miller, De Frie Energiselskaber. Tel. 25 46 98 29.