Energieksperter enige: Solceller og batterier er del af løsningen

Solceller integreret i dit tag og batterisystemer, der sikrer lagring, er ifølge analyse fra Energinet om få en god forretning for forbrugerne.

Der er sket meget med solceller inden for de sidste 5-10 år. Tesla-taget er måske det mest omtalte af slagsen, men også flere danske producenter tilbyder i dag det integrerede solcelletag. Det gælder også det danske solcellefirma, Ennogie, der er i fuld gang med at nytænke solcellen som produkt. Adm. direktør i Ennogie, Michael Ariel Nielsen, siger: 

“Vi kombinerer solceller og tag i ét produkt. Det vil sige, at solcellepanelerne udgør selve taget. Det taler til dem, som gerne vil producere grøn energi, men også går efter design.” 

Med et tilhørende batterisystem, der kan lagre den overskydende strøm, kan Ennogies solcelletag dække op til 80 procent af energibehovet i en almindelig husstand, fortæller Michael Ariel Nielsen.

Sampak med batteri og solceller vil gøre hele forskellen

Både solceller og batterier er blevet billigere og mere effektive. Det er ifølge leder i Energinets afdeling for analyser, Hanne Storm Edlefsen, en udvikling der kun vil accelerere i de kommende år:

”Forventningerne til den fremtidige teknologiske udvikling og prisfald på solceller og batterier gør, at der på længere sigte vil være større incitament for husholdninger til at opnå en betydelig andel selvforsyning af el.”

Energinets analyse ’Små prosumeres samspil med fremtidens energisystem i 2030’ undersøger muligheder og udfordringer i forbindelse med distribueret elproduktion, som ventes at have stor betydning for den fremtidige planlægning og dimensionering af elnettet.

Analysen peger på, at især den teknologiske fremdrift inden for batteriløsninger i kombination med solceller er en vigtig faktor, når det handler om at få økonomi i investeringerne. Om dette siger adm. direktør i Ennogie, Michael Ariel Nielsen:

”Det kommer til at gå rigtig stærkt. Vi ser en kraftig elektrificering af samfundet. Elbilindustrien boomer, og der udvikles hele tiden på at lave mere effektive batterier, som bare vil gøre investeringen i solceller endnu mere interessant.”.

Prosumers kan spille stor rolle i fremtidens energisystem

Den kraftige udbygning af sol- og batterianlæg vil få andelen af ”prosumers”, dvs. forbrugere, der både producerer og forbruger deres egen energi, til at stige markant. Det er ifølge afdelingsleder i Energinet, Hanne Storm Edlefsen en voksende trend, og den vil få stor og afgørende indvirkning på fremtidens energisystem:

Traditionelt har vi i højere grad haft store kraftværker til at producere el, men vi ser allerede nu, at en større andel af elproduktionen foregår decentralt hos den enkelte forbruger.”, siger hun og tilføjer: ”I fremtiden vil den tendens sandsynligvis blive mere udtalt, og forbrugere kan med batterier udnytte en endnu større del af solcelleproduktionen selv.”

Vil forbrugerne gå off-grid?

Man kunne måske forestille sig, at en udvikling med lavere priser og mere effektive løsninger ville give forbrugerne et så stærkt energigrundlag, at de helt kunne frakoble sig nettet og gå ”off-grid”.

Det bliver dog ikke tilfældet, hvis det står til Hanne Storm Edlefsen. I fremtidens energisystem vil der nemlig fortsat være behov for de centrale anlæg:

”Det vil være en både – og løsning, hvor forbrugerne i højere grad har sin egen elproduktion, men i nogle perioder vil have behov for at udveksle el med nettet, fordi det vil være billigere.”

Denne vurdering bakker Michael Ariel Nielsen op om, idet han forklarer:

”Problemet er, at vi i Danmark har for få lyse timer i vinterhalvåret til at dække vores energibehov. Økonomisk giver det mening at have batterier til døgnlagring, men ikke til sæsonlagring.”

Kraftværkerne er der stadig brug for

Uden mulighed for sæsonlagring vurderer Hanne Storm Edlefsen, at det bliver de store kraftværker, der vil tilbyde billigere el i de perioder, hvor forbrugerne ikke har tilstrækkelig produktion til at dække deres eget energibehov.

Der er behov for et effektivt samspil mellem de distribuerede løsninger og storskalaløsninger. Alle skal kunne bidrage til den grønne omstilling, og det gælder både små og store prosumers og store produktionsenheder. Hanne Storm Edlefsen påpeger:

”Man skal se muligheder i hinandens kompetencer og passe på ikke at lave systemer, som udelukker hinanden. Vi skal undgå at sætte bremsende barrierer op.”

Med kursen mod et elektrificeret og CO2-neutralt Danmark inden 2050 kommer sol og vind til at spille en central rolle. Sol og vind vil være vores grønneste og billigste energikilder i fremtiden. Det integrerede solcelletag er ifølge Michael Ariel Nielsen allerede en økonomisk god investering, som kun vil blive bedre i takt med, at teknologien udvikler sig. Nu handler det ifølge Hanne Storm Edlefsen blot om at skabe den mest effektive omstilling.

Læs mere: