·

Energispareordningen koster forbrugerne dyrt

DR KONTANT: Energispareordningen, som forbrugerne er tvunget til at betale til over energiregningen, er gang på gang blevet misbrugt, når der er blevet søgt om tilskud. De Frie Energiselskaber henvendte sig allerede i maj måned 2015 til politikerne om problemet.

DR’s Kontant kunne i går afsløre, at snyd og omkostningsdrivende tiltag fortsat plager den Energispareordning (ESO), som forbrugerne betaler svimlende 1,5 mia. kr. til hvert år via energiregningen.  DR Kontant kunne dokumentere problemer med såvel dobbeltindberetninger og udbetaling af store tilskud i forbindelse med udførelsen af energiforbedringer indenfor en lang række områder.

Tilskudssnyd koster millioner

Tilskuddet beregnes ud fra, hvor stor en energibesparelse, der er ved at udføre energiforbedringen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med isolering af et hus, udskiftning af opvarmningskilde eller et olieeftersyn.

Problemets kerne er, at de elselskaber, der skal udbetale tilskuddene ikke kontrollerer, hvad de udbetaler tilskud til. Når deres kontrol og tilsyn svigter, så skal myndighederne træde til. DR Kontant dokumenterede i går overhørte advarsler hos Energistyrelsen, hvilket energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt nu vil følge op på.

De Frie Energiselskaber gør opmærksom på problem allerede i 2015

Over ti år er der gået siden Energispareordningen blev indført. Kritikken af ordningen har været massiv længe, og som DR Kontant illustrerer i en artikel, så er kritikken intensiveret i løbet af de seneste to år. DR Kontant skriver at: “De Frie Energiselskaber kritiserede i december 2016 myndighederne for ikke at reagere på gentagne henvendelser om problemer med ordningen”.

Adm. direktør Jette Miller i De Frie Energiselskaber tilføjer i forlængelse heraf, at foreningen allerede 21. maj 2015 gjorde opmærksom på de voldsomme problemer i forbindelse med et foretræde for Energipolitisk Udvalg. Det er nu mere end tre år siden, at De Frie Energiselskaber første gang hejste et flag for de problemer, som DR Kontant gang på gang har dokumenteret. Du kan læse De Frie Energiselskabers notat, som blev udleveret på mødet her: 210515_Energispareordningen (00000002) samt den anvendte ppt her: 210515_Udvalg_Oplæg .

Figur 1. Elselskabernes handel med sig selv fordyrer ordningen og skaber nul værdi.

Ministeren: ”Jeg er meget utilfreds”

I DR Kontants udsendelse udtrykker Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt stor skuffelse og utilfredshed i forbindelse med sagen. Han udtaler til DR Kontant:

”Jeg er meget, meget utilfreds. Ikke alene på baggrund af den her sag, men hele rækken af sager, som klart for mig tegner et billede af, at den ordning ikke har fungeret ordentligt. Det er også årsagen til, at jeg helt lukker ordningen ned i 2020, og vi finder et bedre alternativ”

Ifølge ministeren kan det både få retslige og økonomiske konsekvenser for de involverede, hvis det viser sig, at der har været tale om bevidst snyd med ordningen.

Læs mere: