Energisparerådet skal fremme energireduktion

Nye forretningsmodeller og elektrificering af samfundet vil ændre den danske energimodel, som vi kender den. Derfor er sammenhæng og gennemsigtighed på energispareområdet vigtigere end nogensinde før. Det arbejder De Frie Energiselskaber for at fremme i arbejdet i regeringens Energispareråd.

Energisparerådet består af en formand samt 15-20 medlemmer, der alle er udpeget af ministeren. Medlemmerne er interesseorganisationer og aktører med betydning for området. Det arbejde deltager De Frie Energiselskaber i, idet energiministeren har udpeget foreningens adm. direktør Jette Miller. Om årsagen til deltagelse, siger Jette Miller:

”Når man bruger milliarder på et bestemt politikområde, – og man gør det uden nogen nævneværdig kontrol, tilsyn og gennemsigtighed sådan, som vi har set det med Energispareordningen – så forstærker det behovet for, at vi overhovedet har sådan et råd”.

Rådet har ministeren sat i verden for at fremme udviklingen af energispareindsatsen og bidrage til at styrke koordineringen på energispareområdet. Simon O. Rasmussen, der er underdirektør i brancheorganisationen Tekniq, som også er medlem af Energisparerådet, forklarer:

”Energi er et område, der påkalder sig stor politisk opmærksomhed, og som er omgærdet af mange holdninger. Derfor har det værdi at have et uafhængigt Råd, som bidrager til at fremme og koordinere udviklingen af energispareindsatsen.”

Bredt sammensat

I alt tæller rådet 19 medlemmer, der repræsenterer interessenter og aktører inden for hele energiområdet. Samtlige medlemmer er udpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren.

Netop den brede sammensætning af medlemmer fra forskellige brancher og organisationer med forskellige interesser er en af Energisparerådets vigtigste styrker. Simon O. Rasmussen siger det kort og klart:

”Jeg mener, at bredden i Rådet giver nogle stærke kompetencer, og det er klart et af Rådets største styrker.”.

Netop det, at der er så mange forskelligrettede interesser samlet om samme bord betyder, at Rådet er i stand til at belyse et emne fra flere vinkler, fortæller Simon O. Rasmussen og forklarer:

”Det er især vigtigt over for forbrugerne, at Rådet modtager bidrag både fra aktører, interessenter og sagkyndige. Den sammensætning giver et meget solidt grundlag for en dækkende rådgivningsindsats.”

Debatten skal udfordres

Selvom det også kan være en udfordring, at medlemmerne har så forskellige udgangspunkter, så må man, ifølge Simon O. Rasmussen, ikke undervurdere betydningen af at have et uafhængigt råd som Energisparerådet til at udfordre debatten på energispareområdet. Simon O. Rasmussen uddyber:

”Det kan være en udfordring for Rådet at nå fuld opbakning bag anbefalinger – særligt hvor emner er meget politisk betonede, og hvor interesserne derfor går i flere retninger, men uden Rådet ville vi mangle en værdifuld uafhængig stemme i debatten om energibesparelser.”

Endnu vigtigere i fremtiden

Betydningen af den uafhængige stemme bliver ikke mindre i fremtiden, hvis Danmark skal nå 2050-målet om fossil uafhængighed, skrev blandt andre Tekniq og De Frie Energiselskaber for en række siden om rådets arbejde:  

”Vi går en tid i møde, hvor der mere end nogensinde før tales om grøn realisme, hvor hver en sten skal vendes – og hvor der i stigende grad fokuseres på, at den billigste strøm er den, som vi ikke bruger”.

Sådan er det stadig mener adm. direktør Jette Miller, De Frie Energiselskaber:

”Jo flere midler, der øremærkes energibesparelser eller energireduktion – jo større vokser behovet sig for at skabe sammenhæng i den samlede indsats, når det gælder energibesparelser. Koordination, synlighed og transparens er det, som vi arbejder videre for som kerneprincipperne i tilrettelæggelsen også af denne tilskudsordning.”

Læs mere: