Engrosmodellen – Energistyrelsen

Læs blandt andet: “En samlet faktura er standarden i selv Sydeuropas elsektorer – og det har længe været standarden i den hjemmelige telesektor, hvor én faktura var standarden allerede få år efter liberaliseringen. I elsektoren står vi her 11 år efter liberaliseringen, og vi har stadig ikke formået at skaffe én regning til kunderne. Det er utilfredsstillende, at sektoren ikke får mulighed for at levere den overskuelighed og omkostningseffektivitet, som politikerne har lovet forbrugerne, og som forbrugerne har krav på”.