Flere grønne løsninger: Energistyrelsen udsender høring om implementering af eldirektiv

Adskillelsen af energikoncernernes aktiviteter halter. Det giver vi i høringssvaret en række konkrete eksempler på. Det skal der strammes op på, hvis Danmark skal leve op til direktiv krav om et effektivt tilsyn.