Fremtiden: Du køber strøm hos naboen

Lokale el-løsninger og energifællesskaber disrupter energimarkedet og skaber aktive, bevidste forbrugere. Men hvordan sikrer vi de rette rammer? Det var temaet, da bl.a. Radius inviterede til debat om fremtidens energisystem.

Elektrificeringens dagsorden står foran os, og den stigende mængde decentralt produceret energi betyder, at energisektorens klassiske værdikæde er under hastig forandring. Vi får som forbrugere nye og spændende muligheder for at producere grøn energi på egen matrikel, sagde Radius’ bestyrelsesformand, Knud Pedersen:

“Prisfald på solceller og batterier skaber nye udfordringer for det lokale elnet, men decentralisering skaber også nye muligheder for, at lokale aktører i højere grad selv kan gå sammen om at finde løsninger på deres energibehov.” 

Bestyrelsesformand Knud Pedersen tilføjede: “Hvor vi i gamle dage skulle svare på, hvad der ville ske, hvis kunden selv ville købe sin strøm i en anden del af landet, så skal vi i dag kunne svare på, hvad der ville ske, hvis kunden ønsker at købe sin strøm hos naboen.” 

Det kan måske lyde enkelt, men det er i følge Knud Pedersen et kompliceret problem: “Vi har organiseret vores elmarked sådan, at al strøm bliver købt via en fælles børs og håndteret centralt og derefter distribueret ud til kunderne. Vores markedsdesign er derfor ikke gearet til lokale energifællesskaber, som inden for lokalområdet sørger for en balance mellem elforbrug og elproduktion.”

Det handler om at tage ansvar

Seniorforsker i vindenergi på DTU, Pierre-Elouan Réthoré, der også deltog i mødet var enig med Radius og tilføjede: 

“Hvis vi ønsker at engagere alle i den grønne omstilling mod et ansvarligt forbrug af vores energi, så er vores nuværende systemkonstruktion ikke optimal. Hvorfor kan vi ikke designe et marked med åbne platforme, hvor forbrugerne selv kan bestemme, hvem de køber strøm af? Jeg tror, at det vil hjælpe med at få aktiveret folk og skabe incitament til at tage del i omstillingen.”

Fællesskab og deleøkonomi er ifølge seniorforsker Pierre-Elouan Réthoré drivkraft for forandring. Flere vil have indflydelse på, hvordan deres strøm er produceret. Han sagde:

“Det handler ikke kun om økonomi og omkostninger. Det handler om at tage kontrol over og ansvar for, hvor vores energi kommer fra, og hvilken effekt det har på verden.”, siger han og fortsætter: “Forbrugerne vil gerne tage ansvar for deres klimaudledning og energiforbrug. Det er en bevægelse, der ikke kan reduceres til bare at være et forsøg på afgiftssnyd, som man nogen gange hører.”

Aktive forbrugere vs. passive forbrugere

Pierre Pinson er projektleder på DTU’s forskningsprojekt ‘The Energy Collective’, som blandt andet har De Frie Energiselskaber som projektpartner. Projektet forudser en fremtid med omfattende energideling blandt forbrugere, der selv producerer deres strøm.  Om projektet fortæller han:

”Projektet skal undersøge, hvordan nye forretningsmodeller med forbrugeren i centrum kan fungere i virkeligheden. Bofællesskabet producerer selv energi, og vi skal teste, hvordan vi også kan handle den strøm direkte mellem elforbrugere. Hvis du mangler strøm, og naboen har den, hvorfor handler man så ikke bare direkte med hinanden”.

Tanken bag ideen om at handle strøm hos din nabo, udspringer dels af ideen at spare penge ved yderligere kabellægning og dels at reducere belastningen på nettet lokalt ved eksempelvis at flytte eller udjævne forbruget.

Nye samarbejder

Forudsætningen for at frigive potentialet er, at nye samarbejder mellem en række nye spillere kan etableres. Og her kommer EU ind i billedet:

”Hvordan rammerne for energifællesskaber kommer til at se ud, er endnu ikke til at sige. EU Parlamentet har vedtaget, at borgerne i fællesskab skal have bedre muligheder for at bidrage til omstillingen til vedvarende energi, og man er nu undervejs i forhandlingerne af vinterpakken, der blandt andet skal fastlægge rammevilkårene.”, siger adm. direktør i De Frie Energiselskaber, Jette Miller, og tilføjer:

”De lokale energifællesskaber er svære at implementere, fordi vores system ikke er lavet til det, og det skaber disruption i elbranchen. Men EU-reguleringen er undervejs, og du kommer til at købe strøm af din nabo – det er bare et spørgsmål om tid.”


FAKTABOKS

Lokalt energifællesskab
En juridisk enhed, der er styret af frivillige lokal medlemmer, som f.eks. individuelle egne producenter eller små
foreninger, der har mulighed for at producere, lagre,
aggregere og sælge el.

Peer-to-peer handel
Når to naboer handler el med hinanden, fordi der er et
produktionsoverskud.


Læs mere: