Milliarder øremærket elnettet flyttet: Forbrugerne bliver snydt

Forsyningstilsynet har gransket elkoncernernes mulighed for at trække udbytte ud af netselskaberne og kanalisere dem over i andre selskaber.

Det viser sig, at Danmarks fem største elnetvirksomheder har udbetalt ca. 16 milliarder kroner i udbytte og kapitalnedsættelser til deres ejere i perioden 2008-2018. Tilsynet dokumenterer dermed, at de fem største elselskaber har flyttet 16 milliarder kroner, som forbrugerne har indbetalt øremærket elnettet, væk og brugt dem på andre aktiviteter. Jette Miller, adm. direktør i De Frie Energiselskaber siger:

”Det er de samme selskaber, der i regi af Klimapartnerskabet Energi og Forsyning, har rakt hånden frem og bedt om 32 nye milliarder til grøn energi, elektrificering og infrastruktur – og dermed også til elnettet. De 16 milliarder kroner var indbetalt øremærket elnettet”, siger Jette Miller og uddyber: ”Derfor bør elselskaberne finde pengene igen indenfor den koncernpengekasse, som forbrugerne har indbetalt pengene til. Der er intet grundlag for nye opkrævninger”.

Ingen sikkerhed for hvor pengene ender
De Frie Energiselskaber pointerer, at analysen også viser, at forbrugerne ingen vished har for, at de nye milliarder, som elselskaberne beder om, forbliver i netselskabet og bliver brugt til det formål, som de er indbetalt. Der kan nemlig uden problemer etableres samme pengetransport fra elnettet og videre til andre selskaber i koncernen, sådan som det er sket med de 16 milliarder kroner. Om det siger Jette Miller:

”Det, som elselskaberne foretager sig her, er ikke i forbrugernes interesse. Det er ikke i klimaets interesse. Og det er ikke i samfundets interesse. De eneste, som det her er en fed fidus for, det er elnetselskaberne og deres søsterselskaber, som kan se frem til fornyet mulighed for økonomisk hjælp fra et monopol til at klare sig i konkurrencen. Det er at snyde de mange forbrugere, som gerne vil en seriøs og grøn omstilling”.

Fremtidig grøn omstilling
Derfor foreslår De Frie Energiselskaber, at reglerne ændres, så det sikres, at de penge, som forbrugerne indbetaler øremærket elnettet ikke kan flyttes rundt i koncernen. Om monopolpengene siger Jette Miller:

”Der bør være fuld og hel erkendelse af, at det her er monopolpenge. Indbetalte monopolpenge skal vogtes lige så tæt som indbetalte skattepenge. Reglerne bør derfor ændres, så penge øremærket elnet og vores kritiske infrastruktur, forbliver i præcis det selskab, som de er indbetalt til. Elnetselskabet skal ikke kunne tømmes for værdier, sådan som det dokumenterbart er sket her”.

Læs mere: