Netselskaberne anmelder nye standardgebyrer til forsyningstilsynet

Ikke færre end 22 store stigninger på standardgebyrer samt 5 helt nye gebyrer – det ene på helt op til 1.340 kr. – sker uden gennemsigtighed om datagrundlaget. Det foreliggende beregningsgrundlag er ikke repræsentativt. Dette bør ændres indenfor en tidshorisont på et år, hvorefter et nyt system for gebyromkostninger bør kunne præsenteres.