Ny rapport: Ingen kontrol med lokal forsyningssikkerhed

Et hul i lovgivningen om forsyningssikkerhed har placeret ansvaret for kontrol med kapaciteten i de lokale elnet hos elnetselskaberne. Det betyder, at ministeren i dag ikke har overblik over forsyningssikkerheden i Danmark. Ny rapport anbefaler, at flytte kontrolopgaven til Forsyningstilsynet.

En ny analyse fra De Frie Energiselskaber viser, at myndighederne mangler systematisk overblik og indsigt i de lokale elnetselskabernes kapacitet i elnettet. Det skyldes, at ansvaret for kontrollen med de lokale elnets kapacitet er placeret hos elnetselskaberne og ikke hos myndighederne. Om det siger adm. direktør Jette Miller i De Frie Energiselskaber:

“Ministeren får simpelthen ikke det overblik, som skulle sikres med den nye lov om forsyningssikkerhed fra sidste år. Det betyder i værste fald, at ministeren risikerer at stå i en situation, hvor forsyningssikkerheden er en helt anden, end ministeren tror”. 

Ingen direkte lovhjemmel til information
Rapportens analyse af netkapaciteten viser blandt andet, at myndighederne ikke har historiske data eller tilbagevendende indberetninger, som kan støtte myndighederne i et overblik. Denne viden kan ikke uden videre findes på bagkant, og dermed står myndighederne dårligt, når de i forbindelse med efterårets klimaforhandlinger skal tilvejebringe et objektivt og neutralt grundlag for beslutningen om en eventuel udvidelse af det lokale elnet. Om det siger Jette Miller:

“Det er egentlig vildt nok, at staten har bragt sig selv i en situation, hvor myndighederne har nul information om forsyningssikkerheden i de lokale elnet – og hvis de har en lovhjemmel til det, så har de ikke brugt den. Hullet er kendt. Det er bare ikke lukket”. 

De eneste der ved noget, har store økonomiske interesser
Ingen af de fire myndigheder – Energinet, Klima-, energi- og forsyningsministeriet, Energistyrelsen og Forsyningstilsynet – har indsamlet data om netkapacitet over tid. Om den manglende viden siger Jette Miller:

”De eneste, der ved noget om kapaciteten, er dem, som kan tjene milliarder på et bestemt udfald af den politiske forhandling: De lokale elnetselskaber. De har en stærk økonomisk interesse i at resultatet bliver den udvidelse på op imod 32 mia. kr., som Dansk Energi har lagt op til, for det er sådan, de kan skabe økonomisk aktivitet for deres eget selskab”.

Rapportens anbefalinger
For at rette op på misforholdet i hvem-der-ved-hvad anbefaler rapporten, at myndighederne først og fremmest skaffer sig klar hjemmel til et systematisk overblik i de lokale netselskabers netkapacitet. Dernæst anbefaler rapporten, at myndighedsopgaven samles i Forsyningstilsynet, der dels har den økonomiske indsigt i monopolregulering og som dels løser andre lignende opgaver.

Du finder hele rapporten her: Nye veje til fleksibelt elforbrug.


FAKTA

    • Hvad: Netkapacitet er tykkelsen på den ledning, som elforbrugeren er forbundet til det overordnede elnet med. Det kan sammenlignes med hastigheden på en internetforbindelse.
    • Hvem: Det er landets knap 40 elnetselskaber, der ejer kablerne i jorden og dermed det lokale elnet (lavspændingsnettet). Selskaberne har ansvaret for, at kunderne har strøm i kontakten – dvs. for drift og vedligehold af elnettet samt distribution af strøm. Størrelsen af de 40 selskaber varierer fra ca. 3.000 til 1,2 millioner elnet-kunder.
    • Hvornår: I efterårets klimaforhandlinger skal politikerne tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udvide elnettet eller om udfordringerne kan klares inden for eksisterende økonomiske rammer med nye virkemidler.
    • Du finder hele rapporten her: Nye veje til fleksibelt elforbrug.

For yderligere information: Jette Miller, adm. direktør, tlf. 25 46 98 29, e-mail: jm@defrieenergiselskaber.dk