·

Øget tilsyn med tilskudsordning II

Monopolselskaberne forvalter dokumenterbart ikke bedst – og heller ikke billigst. Det mener de heller ikke selv, de gør, idet de så snart blækket er tørt på aftalen med ministeren outsourcer alle opgaver omkring tilskudsudbetaling/forvaltning/revision/administration mv. til et andet selskab. Bilag til høringssvaret dokumenterer, at det slet ikke er monopolselskaberne, der løser tilskudsadministration og -kontrol.