Pressemeddelelse: Energiforlig – Energitilskudskronjuvel bør flyttes nu

De Frie Energiselskaber roser partierne bag energiaftalen for bredt at tage ansvar. Retningspilen er grøn, og den har fokus på, at vi ikke bare skal bruge løs – hverken af energi eller økonomi. Men ingen roser uden torne – og derfor også kritik af, at skandaleramt tilskudsordning først fjernes fra energiselskaberne i 2021. Det vil koste forbrugerne et trecifret millionbeløb årligt i de kommende tre år.

Energieffektivitet er godt, men kronjuvelen blandt danske energibesparelser – Energispareordningen (ESO) – løses hverken bedst eller billigst i dag. Om tilskudsordningen skriver Energiaftalen (side 9):

“Parterne er enige om ikke at forlænge den nuværende energispareordning, når den udløber i 2021, idet den har givet for få besparelser for pengene, været for dyr for forbrugerne og samfundet samt blevet for administrativ tung”.

Om den konklusion fra samtlige partier i Folketinget siger adm. direktør i De Frie Energiselskaber Jette Miller:

”Stor ros til alle partier for med fælles fodslag. At fjerne tilskudsordningen fra energiselskaberne og flytte den tilbage til staten er udtryk for, at prisen for grøn omstilling også har betydning. Vi skal ikke bare bruge løs. Med de få udbud, der har kørt i år, kan vi se, at priserne formentlig har været 35-40 pct. for høje. Det svarer til en overpris årligt på et trecifret millionbeløb. Det er prisen for fraværet af konkurrence”.

På den baggrund kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor energitilskuddene først flyttes om tre år. Dette også henset til, at den nuværende ordning er i strid med energieffektivitetsdirektivets bestemmelser – herunder energiselskabernes mulighed for at stille egne kommercielle selskaber bedre i, hvad de skulle være lige konkurrence.

Bring ordningen i overensstemmelse med EU-lovgivning nu
Fordelene ved straks at flytte tilskudsordningen væk fra energiselskaberne er, at det vil bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med EU-reguleringen, og det straks vil spare forbrugerne for et trecifret millionbeløb årligt. Om det siger Jette Miller:

”Vi er bekymret for, at det sker for sent. Kritikken har været kendt i årevis. Statsrevisorerne har givet ordningen sønderlemmende kritik, og politikerne har erkendt, at ordningen er så hullet, at den ganske enkelt ikke kan fortsætte.

Krænkelsen af direktivet består i, at konkurrencen fordrejes, og dermed at enkelte spillere i elmarkedet har mulighed for at misbruge dominerende stilling. Det bremser konkurrencen og forhindrer etableringen et velfungerende marked, hvorefter forbrugerne betaler langt mere, end de burde. Et trecifret millionbeløb årligt ser det ud til. Om det siger Jette Miller:

”Det er yderst uheldigt, at energikoncernerne med tilskudsordningen i endnu tre år kan blande monopol- og kommercielle aktiviteter sammen. Energikoncernerne ender med at finansiere deres kommercielle investeringer via monopolkundernernes indbetalinger. Det skævvrider konkurrencen på elmarkedet og forhindrer ultimativt, at konkurrencen kommer til at fungere. Konkrete eksempler på det er talrige”.

Særlig forpligtelse at andre EU-lande kigger med
Det er heller ikke uden betydning, at resten af Europa kigger mod Danmark, når de skal tilrettelægge deres statslige energispareinitiativer. Om det siger Jette Miller:

”Vi har et system, der fordrejer konkurrencen, og hvor alle omkostninger bæres af forbrugerne. Det kunne man stoppe i dag, hvis man ville. Set med EU-briller har det også principiel betydning at andre kigger vores vej, fordi de har fået opfattelsen af, at vi løser energispareopgaven klogt i Danmark. Det gør vi ikke”, siger Jette Miller og fortsætter: ”Derfor bør ordningen afvikles før 2021, og skadevirkningerne bringes til ophør”.

Kontakt:
De Frie Energiselskaber – Adm.dir. Jette Miller jm@defrieenergiselskaber.dk og telefon 25469829.