Spild: 2,7 mia. kroner brugt på “smarte målere”, som ingen bruger

ELMÅLERE: Nye smarte elmålere i hele Danmark skulle sikre større forbrugerbevidsthed og et grønnere elforbrug. Nu viser ny undersøgelse, at stort set ingen bruger dem. Dermed er de 2,7 mia. kroner, som forbrugerne har betalt for målerne, så godt som spildt – og vejen mod 2030-klimamålet er forlænget. 

En ny rapport om grøn omstilling fra De Frie Energiselskaber har undersøgt danskernes brug af den “smarte elmåler”, som alle danske husstande har fået installeret.

Vi mangler kloge målere
Rapporten viser, at 65 pct. af danskerne ikke ved, at de har fået en ny måler. Langt mere end halvdelen af forbrugerne har sågar aldrig brugt deres nye, smarte elmåler. Adm. direktør i De Frie Energiselskaber, Jette Miller, siger:

Vi skal bruge vores klima-kroner klogt. De nye tal viser med grum tydelighed, at de mange milliarder, som elselskaberne har opkrævet hos alle forbrugerne til at opsætte målerne ser ud til at være spildt. De smarte målere leverer ikke de kloge data, som forbrugerne skal bruge til aktivt at bidrage til grøn omstilling eller til at sænke deres forbrug”.

Forklaringen på den manglende brug af måleren er blandt andet, at de data, som målerne leverer, ikke giver forbrugerne indsigt i deres elforbrug lige nu og her. Derfor er der ingen realtidsdata, som kommercielle virksomheder kan tilbyde dem services på baggrund af. Det var ellers en del af formålet med den politiske aftale fra 2013, hvor Folketinget gav elselskaberne lov til at opkræve de ca. 2,7 mia. kroner, som målerne har kostet, ude hos forbrugerne.

Potentialet er enormt
Den politiske hensigt med bevillingen var bl.a., at de nye elmålere skulle øge befolkningens bevidsthed om deres elforbrug og dermed bane vejen for grøn omstilling på energiområdet. Daværende minister for energiområdet sagde i 2013, at: “Potentialet er enormt. Når forbrugerne får et time-for-time overblik over energiforbruget, stiger muligheden for selv at påvirke elregningen”. 

Om den daværende ministers vision siger Jette Miller:

“Den daværende ministers håb for målernes miljøpotentiale er desværre blevet gjort til skamme. Her syv år efter, at nye målere blev bevilliget, kan vi konstatere, at målerne alene har været en succes elselskabernes briller, fordi det har skaffet dem en lukrativ, fuldt finansieret opgave. Alt imens har hverken forbrugerne eller klimaet fået det ud af det, som ministeren og forbrugerne kunne have ventet”. 

Fakta om rapporten Nye veje til fleksibelt elforbrug

    • Rapporten Nye veje til fleksibelt elforbrug er udgivet af De Frie Energiselskaber med støtte fra EMD fonden
    • Rapporten undersøger forudsætninger og barrierer for at opnå et smartere, grønnere og mere omkostningseffektivt energisystem
    • Epinion har på vegne af De Frie Energiselskaber undersøgt danskernes villighed til at ændre deres elforbrug. Den del af undersøgelsen, der handler om måleren, findes i afsnit 4.2.3: Den smarte måler flytter ikke elforbruget.
    • Du kan hente rapporten her: Nye veje til fleksibelt elforbrug

Yderligere oplysninger: De Frie Energiselskaber – adm. direktør Jette Miller. Tel. 25 46 98 29.