·

Her er resultatet af jagten

EPISODE 15. Gennem en stribe episoder har vi jagtet det smarte energisystem blandt forskere, iværksættere, hos ildsjæle, organisationer og politikere. Vi tager en status på, hvad vi har lært og på, hvad vi tror, fremtiden bringer for et smart, grønt og sammenhængende energisystem.

MIP 2020, that's a wrap! - Raising Films

Hverken forskere, investorer, politkere eller iværksættere er i tvivl: Det smarte energisystem kommer. Fordi det vil være en god investering for forbrugerne, fordi der i fremtiden kan tjenes store penge på det, og fordi det vil være vejen til et mere effektivt og grønt energiforbrug.

I disse dage fylder eksploderende energipriser og en mulig storkonflikt med Rusland på dagsordenen. Det er med til at gøre det stadig mere tydeligt, også for den almindelige forbruger, at et effektivt og billigt energisystem, der ovenikøbet er grønt og uafhængigt af produktion fra ikke-europæiske lande, bør være en prioritet.

En (næsten) umulig planlægningsopgave

Spørgsmålet er så bare, hvornår det sker – og hvad der indtil videre har stået i vejen.

I “Jagten på smart energi” har vi gennem en stribe episoder afdækket det komplekse samspil mellem mange aktører med ofte modsatrettede eller i hvert fald ikke ensrettede interesser på spil:

Politikerne, som på samme tid ønsker sig et grønt energisystem med aktive forbrugere, der bidrager til at aflaste elnettet og producere grøn strøm til – men også at det kollektive elnet og fjernvarmesystem ikke må undermineres og at der samtidig bliver plads til nye, innovative aktører, der gør præcis det.

Elnetselskaberne, som står med en næsten umulig opgave: At skulle planlægge fremtidens elnet uden at vide, hvor meget kapacitet der egentlig er tilbage i det eksisterende elnet, eller hvornår der kommer tryk på nettet i en nær eller fjernere fremtid.

Energifællesskaberne som gerne vil kunne dele den grønne energi, de producerer lokalt med hinanden, men ikke kan få lov, fordi myndighederne er bange for at underminere det kollektive energinet.

Energiorganisationerne, som Energinet, der skal sørge for at regningen for fremtidens energi bliver rimeligt fordelt på tværs af landet, selvom landsdelene slet ikke producerer lige meget grøn strøm.

Iværksættere og investorer, der oplever, at reglerne favoriserer de store energikoncerner, der tænker traditionelt og ikke kan levere de fleksibilitetsydelser, som alle ellers siger er vejen frem mod det grønne og smarte energisystem.

Fremtidens smart energisystem kommer…..engang i fremtiden

Teknologien er på plads, og der er forsket massivt i smarte energiløsninger, der ville kunne implementeres meget hurtigt, hvis reglerne tillod det: Apps, der styrer energiforbruget digitalt og dermed sørger for, at der kun bruges strøm, når der er rigeligt af den, og den er grøn. Men også teknologier, der udnytter overskudsvarme fra køling i supermarkeder eller menneskeligt affald, der kan omdannes til gas.

Den store barriere for at det sker, er økonomi. Vores velfærdssystem er i dag i høj grad bundet op på indtægter fra energiafgifterne, og det gør det svært bare at sænke dem fra den ene dag til den anden for at belønne grøn energiadfærd. Dertil kommer, at mange af de grønne og digitale løsninger i dag kommer fra mindre virksomheder og organisationer, som har svært ved for alvor at komme ind på markedet – fordi gamle regler og tænkemåder spærrer for dem.

I løbet af jagten på den smarte energi er det dog også blevet tydeligt, at flere og flere er klar over, at der snart skal ske noget reelt, hvis alle drømmene om et smart energisystem skal blive til virkelighed.

Som formanden for Folketingets Energi-og forsyningsudvalg konkluderer: Det smarte energisystem er på vej. Men det kommer langsomt og i bidder.

Forhåbentlig bliver det inden vi kommer til at mærke ulemperne ved ikke at have det.