Foreningen er stiftet

12 dec 2013

Foreningen for De frie energiselskaber har nu henvendt sig til relevante myndigheder, organisationer og virksomheder for at meddele, at foreningen er stiftet.

Modtagelsen af foreningen har været positiv, og foreningen ser derfor frem til at komme i gang med arbejdet.

De første invitationer til deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper har De Frie Energiselskaber allerede modtaget fra blandt andre Energinet.dk’s. Nu afventer foreningen svar fra øvrige relevante branchemyndigheder.