Bekendtgørelse om tilskudsordning

Problemet er, at netselskaberne for langt hovedpartens vedkommende ikke er andet end en tom skal ift. energispareordningen. Straks netselskaberne har underskrevet aftalen med ministeren går 70 pct. af elnetselskaberne direkte over til deres (vertikalt integrerede) handelsselskab eller til et kommercielt selskab, som de ejer i forening med andre netselskaber. Her placerer netselskaberne ikke bare opgaven om udførelse af energibesparelser men også samtidig opgaven om administration/tilskuds-udbetaling/klagebehandling mv. – og det uden udbud. Det er i strid med EU-reguleringen på området. Konsekvensen er, at netselskaberne misbruger deres dominerende stilling. Det forvrider konkurrencen, og det er ekstremt fordyrende for forbrugerne.