Elselskaber kun delt på papiret

Hvordan kan det være nyhed, når krav om selskabsadskillelse er mere end 10 år gammelt?” – Det var første tanke, da nyheden om, at ”EWII deler sig i to” tikkede ind – læs mere her om elselskabernes sammenblanding af selskabernes interesser her.

Af adm.dir. Jette Miller, De Frie Energiselskaber

Adm.direktør Jette Miller, De Frie Energiselskaber

Netop adskillelse mellem selskaberne var hjørnestenen i liberaliseringen af elmarkedet tilbage i 2003: Selskaberne skulle adskilles for, at staten kunne få et monopol, som det var til at regulere, og så skulle de kommercielle selskaber levere mest mulig værdi for forbrugerne under fair og lige konkurrence.

Mod at undlade at krav om ejermæssig adskillelse, så skulle koncernerne til gengæld holde aktiviteter og økonomi mellem selskaberne adskilt. Det var det klare krav: Selvstændige regnskaber og årlige indrapporteringer til myndighederne om eventuelle overtrædelse af reglerne, løbende egenkontrol med at monopolerne ikke forskelsbehandlede konkurrenter, ikke delte oplysninger med hinanden osv. Intentionen bag bekendtgørelsen var rigtig. 

Behov for selskabsadskillelse
Selskabsadskillelse og monopolernes neutrale platform er nøgleelementer i den grønne omstilling, fordi omstillingen kræver at alle kan løfte med: Forbrugere, iværksættere, nye selskaber og etablerede virksomheder skal alle på lige vilkår kunne være med til at realisere vores fælles politiske mål.

Derfor er selskabsadskillelse måske mere aktuelt end nogensinde før. Sammenslutningen af de europæiske regulerende myndigheder (ACER) har netop sat to tykke streger under behovet for, at monopolerne agerer neutralt og objektivt over for alle. ACER fremhæver bl.a. at:

  • Når monopoler agerer kommercielt, er der risiko for, at de favoriserer egne søsterforretninger frem for at vælge bedst og billigst.
  • Monopolerne ikke må kunne misbruge deres domminerende stilling til at diskriminere mellem forskellige forbrugergrupper eller kommercielle selskaber
  • Konkurrerende kommercielle selskaber – og ikke regulerede monopoler – er generelt bedre til at levere det outcome, der giver forbrugerne mest værdi for pengene.

Monopolselskaberne skal fokusere på deres kerneydelse og afholde sig fra alle aktiviteter, der kan løses kommercielt. Elselskaberne skal ifølge ACER være adskilt.

Det her er en meget præcis beskrivelse af problemet, som vi oplever det i dag: Sammenblanding af aktiviteter og økonomi på kryds og tværs af selskaber forhindrer, at vi får de kommercielle markeder til at fungere. Alle markeder, der har en snitflade til elselskabernes aktiviteter oplever det – uanset om det er el, gas, energibesparelser, fiber osv.

Huller udnyttet i årevis
Det her er resultatet af, at staten tilbage i 2003 muligvis i lidt for god tillid til sektoren glemte at følge trop med en stærk regulator og et fast men fair tilsyn, der kunne sikre selskabernes incitamentet til at overholde lovgivningen.

Resultatet har været stor villighed hos elselskaberne til at tilsidesætte hensigten med lovgivningen og indrette sig sådan, at deres forretninger kunne udvikle sig mest muligt i alle tænkelige retninger – uagtet, at det ikke nødvendigvis var i ejernes (forbrugernes) interesse. Huller er udnyttet i årevis. Energispareordningen (ESO) er et af de seneste eksempler, hvor der har været så store huller, at formanden for Statsrevisorerne måtte erkende, at ”hver eneste side er rystende læsning”. Den ordning alene har kostet forbrugerne milliarder over en tiårig periode.

Figur 1. Organisationsdiagram. Der er er mere end 25 selskaber at trække streger imellem i EWII-koncernen.

Gå hele vejen som de første, Ewii
Gasselskaberne i Danmark har i løbet af 2017 truffet beslutning om fuld ejermæssig adskillelse. Det er sket efter ”nødvendig overvejelse” for præcis at undgå den sammenblanding af interesser, som vi ser problemer med i elsektoren – herunder også hos Ewii.

Frontrunner positionen kan nu blive Ewiis, hvis koncernen som første selskab foretager en reel ejermæssig adskillelse – og ikke bare en justering, der kan afbøde for de grundlæggende strukturelle problemer, som også den nye bestyrelse har identificeret. For alle de øvrige elselskaber har præcis de samme ”konstruktionsfejl” som Ewii, og dermed også alle de samme udfordringer – eller fordele alt afhængig af, hvordan man ser på sagen. Så hvad der er et problem for Ewii i Fredericia er således også et strukturelt problem for eksempelvis SEAS NVE i Svinninge og for SE i Esbjerg.

Derfor har Ewii kun én interesse i det øjeblik, selskabet ikke selv vil benytte sig af (alle) de fordele, som koncernsammenblanding giver: At andre koncerner heller ikke kan udnytter de lukrative økonomiske muligheder.

Pilen peger på adskillelse
Uanset om Ewii vil gå foran, så er retningspilen klar: Den peger på krav om øget adskillelse – og hvis det viser sig, at de økonomiske fordele ved koncernsammenblanding er så store, at adskillelse ikke kan ske frivilligt, så vil politikerne sikkert i en ikke alt for fjern fremtid motivere selskaberne til at vælge side.

Men det er da langt mere interessant at tage beslutningen selv – og måske endda være det første elselskab, der for alvor gør det.

Måske du også er interesseret i at læse: