·

De Frie Energiselskaber udpeget til Energikommissionens Følgegruppe

De Frie Energiselskaber sidder med ved bordet, når fremtidens energipolitik skal diskuteres. I dag fik foreningens direktør Jette Miller nemlig en invitation til at deltage i Energikommissionens Følgegruppe fra energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Regeringens energikommission skal hjælpe Danmark med at indfri sine internationale klimaforpligtelser, og kommissionen skal svare på en række spørgsmål inden for de fem temaer:

  • Det danske energisystems styrker og svagheder
  • Omkostningseffektiv indfrielse af internationale klimaforpligtelser 
  • Et omkostningseffektivt europæisk marked for energi 
  • Et fremtidig integreret energisystem 
  • Danmark som teknologisk pionerland

Selve sammensætningen af kommissionen er De Frie Energiselskaber meget begejstret for. Jette Miller, adm.dir. forklarer:

Vi har længe ønsket og håbet på en energikommission uden særinteresser som os selv. Der er et udtalt behov for anbefalinger fra eksperter indenfor eksempelvis finansiering, økonomi og konkurrenceret. Derfor har jeg svært ved at skjule min begejstring over det rationelle valg, som regeringen har truffet. Det her er et klart signal til branchens særinteresser om, at der nu kommer til at ske noget. Det er en lille revolution.”

De Frie Energiselskaber er – på fod med en række andre interessenter fra bl.a. energiindustrien, brancheorganisationer, faglige organisationer, tænketanke, grønne organisationer – udpeget til at deltage i Energikommissionens Følgegruppe, der skal sikre viden og indsigt til Energikommissionens arbejde. Følgegruppen er klart adskilt fra Energikommissionen i sin indretning.

Forhåbning om forandring
Set med De Frie Energiselskaber’s briller skaber det forhåbning for forandring. Et enkelt forslag til forbedring er øget fokus på internationale erfaringer, forklarer Jette Miller og siger:

”De samfundsudfordringer, som kommissionen skal anbefale løsninger på, er problemer, som ikke kender grænser: Klima- og energiudfordringer. Og vi må heller ikke glemme, at Danmark allerede har en leveringsdygtig underskov af store såvel som små tech-virksomheder, der kan bidrage positivt til samfundsøkonomien, vores vækst og beskæftigelse i endnu højere grad, end de gør i dag. Med nye rammer for forsyningssektoren kan de bringes i spil. Det er vores håb, at flere private virksomheder får nye markedsmuligheder og får lov til at bidrage med deres innovative kræfter som resultat af den Energikommission, som regeringen nu har nedsat”.

Det er de private virksomheder, der har den tætte kontakt til forbrugerne der skal bære forandring og innovation frem. Det er herfra traditionelle selskaber vil blive udfordret og branchen disruptet. Derfor er der brug for at nedbryde regulatoriske barrierer, der beskytter etablerede spillere, og som lader nye virksomheder komme til. Om den vinkel siger Jette Miller afsluttende:

”Det er tankevækkende, hvor stærkt etablerede virksomheder sidder på, hvad vi måtte forvente var kommercielle markeder med fri og lige konkurrence. Den beskyttelse skal vi af med, hvis ikke vi skal blive løbet over ende af udenlandske virksomheder, der står klar med nye produkter og services”.

Måske du også er interesseret i at læse om: