Elselskaber skal ikke dele brand, logo eller identitet

Et af de helt store benspænd for at sikre fair konkurrence på elmarkedet er de konkurrenceforvridende fordele som markedets koncernforbundne selskaber har, fordi de deler brand, logo og identitet.

Der er en god grund til, at De Frie Energiselskaber støtter anbefalingen fra regeringens Elreguleringsudvalg om, at netselskaber og elhandelsselskaber ikke længere må dele navn og logo. Det giver nemlig de gamle koncernforbundne selskaber fordele, som ikke alle i branchen har.

Om det sagde adm. dir. Jette Miller fra De Frie Energiselskaber i december 2015 til Ingeniøren:

“Forbrugerne har ikke en jordisk chance for at få et overblik over et i forvejen kompliceret marked, når selskaberne har samme navn, logo, grafiske identitet, mailadresser og telefonnumre. Den sammenblanding er konkurrenceforvridende.”

 

Jette

Forbrugerrådet: Adskillelsen skal føres ud i livet

Anbefalingen fra udvalget markerer en skærpet adskillelse af hhv. netselskaber og handelsselskaber – noget som også Forbrugerrådet Tænk, der sad med ved bordet i Elreguleringsudvalget i samme artikel erklærede sig enig i. Cheføkonom Martin Salamon sagde dengang til Ingeniøren:

“En undersøgelse vi fik foretaget i forbindelse med udvalgsarbejdet, viser, at forbrugerne er meget forvirrede over den nuværende praksis. Så det er vigtigt, at adskillelsen af net- og handelsselskabet rent logo- og navnemæssigt bliver ført ud i livet.”

Forslaget fra udvalget er en direkte udleder af, at den danske regulering skal være i overensstemmelse med gældende EU-regler, der blandt andet betyder, at der skal sikres en effektiv  adskillelse af monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter.

Fordele ved sammenblanding er store

Den reguleringsskrue og krav til adskillelse er strammet en anelse, men der skal meget mere til, siger Jette Miller, der heller ikke mener, at der har været nok fokus på adskillelse af monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter:

“I et almindeligt marked vil en virksomhed værne om egen identitet og egen forretning for at undgå forveksling og forvirring af forbrugerne. På elmarkedet er det lige omvendt. Her har koncernforbundne net- og handelsselskaber stærke økonomiske interesser i at blande deres forretninger så meget som muligt.”

Måske du også kunne være interesseret i at læse om: