·

Energikommissions sammensætning er en lille revolution

Sammensætningen af den kommende Energikommission er ifølge De Frie Energiselskaber et velkomment brud med særinteressers dominans på området. Det styrker De Frie Energiselskabers forhåbning og forventninger til resultatet af kommissionens arbejde.

Dansk energipolitik har længe lidt under den store indflydelse, som stærke særinteresser har udøvet på hele politikområdet. Dette har fordyret området helt unødvendigt til ugunst for forbrugerne og samfundets økonomi. Derfor har adm. dir. Jette Miller, De Frie Energiselskaber kun ros til overs for regeringens Energikommission:

”Vi har længe ønsket og håbet på en kommission uden særinteresser som os selv. Der er et udtalt behov for anbefalinger fra eksperter indenfor eksempelvis finansiering, økonomi og konkurrenceret. Derfor har jeg svært ved at skjule min begejstring over det rationelle valg, som regeringen har truffet. Det her er et klart signal til branchens særinteresser om, at der nu kommer til at ske noget. Det er en lille revolution.”

De Frie Energiselskaber er – på fod med en række andre interessenter fra bl.a. energiindustrien, brancheorganisationer, faglige organisationer, tænketanke, grønne organisationer – udpeget til at deltage i Energikommissionens følgegruppe, der skal sikre viden og indsigt til Energikommissionens arbejde. Følgegruppen er klart adskilt fra Energikommissionen i sin indretning.

Forhåbning om forandring
Med valget af en ren ekspert-kommission efterspørger regeringen nu kvalificeret input fra positioner med en indsigt, som ikke tidligere har været så stærkt repræsenteret i råd, udvalg og nævn på forsyningsområdet. Det led anbefalingerne fra bl.a. den tidligere regerings Elreguleringsudvalg (2012-2014) under. Om resultatet af det arbejde siger Jette Miller:

”Anbefalingerne fra Elreguleringsudvalget bar i alt for høj grad præg af, at stærke særinteresser holdt forandring tilbage. De var en bremseklods for nødvendige ændringer. Resultatet efter to års udvalgsarbejde og et hav af møder var en række status quo-anbefalinger. Det var en stor skuffelse for alle, der bar forhåbning om forandring”.

International erfaring
Hvis der skulle peges på et enkelt forslag til forbedring, så kunne De Frie Energiselskaber godt have ønsket sig, at kommissionen var tilført udenlandsk ekspertise, fordi der også er brug for international erfaringer. Om det siger Jette Miller uddybende:

”De samfundsudfordringer, som kommissionen skal anbefale løsninger på, er problemer, som ikke kender grænser: Klima- og energiudfordringer. Og vi må heller ikke glemme, at Danmark allerede har en leveringsdygtig underskov af store såvel som små tech-virksomheder, der kan bidrage positivt til samfundsøkonomien, vores vækst og beskæftigelse i endnu højere grad, end de gør i dag. Med nye rammer for forsyningssektoren kan de bringes i spil. Det er vores håb, at flere private virksomheder får nye markedsmuligheder og får lov til at bidrage med deres innovative kræfter som resultat af den Energikommission, som regeringen nu har nedsat”.

Som en løsning ift. det internationale perspektiv håber De Frie Energiselskaber, at også kommissionens sekretariat såvel som kommissionens medlemmer vil bidrage til at inddrage internationale aspekter og internationale erfaringer i kommissionens arbejde.

Kontaktperson
Jette Miller, adm. direktør, tlf. 25 46 98 29, e-mail: jm@defrieenergiselskaber.dk