·

Energinet: Vi skal gøre klar til nye spillere i markedet

Energiområdet er i forandring. Hos Energinet, det statslige selskab med ansvar for bl.a. det overordnede ledningsnet, fylder grøn omstilling mere og mere. Det fortalte adm. direktør Thomas Egebo fra Energinet om under møde 29. november 2018 i regi af Interessentforum.

Grøn omstilling er ikke gratis. Det mærker forbrugerne måske mest til på deres energiregning og skattebillet, hvor finansieringen findes. Men om lidt, når 1 million elbiler kører rundt på vores veje og energieffektive solceller er indbygget i vores bygninger, så ser det anderledes ud, fortalte adm. dir. Thomas Egebo, Energinet:

”Hele energiområdet er præget af forandring. Der er en europæisering i gang af vores energipolitik. Vores energiarter bliver markedsgjort. Og så er der hele den teknologiske udvikling, hvor der sker meget på det digitale områder”.

Det var blandt ordene på efterårets møde i Interessentforum. Medlemmerne af Interessentforum – herunder også De Frie Energiselskaber – er udpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren. Det er en lovpligtig del af Energinets styring at virksomheden samarbejder med Interessentforum. Forummet sikrer, at Energinets overordnede planlægning er præget af hensyntagen til energibranchen og udfordringer i samfundet.

Tilpasning til nye tider

Energinets rolle er væsentlig for den grønne omstilling, idet Energinet har det overordnede ledningsansvar. Uden Energinet – ingen ledningsnet til vindmøllerne på Anholt og heller ingen forbindelser til Tyskland. Thomas Egebo forklarede videre:

 ”Energinets rolle er vigtig for den grønne omstilling. Energi bevæger sig over grænser. Over landegrænser, sektorer, tid og værdikæder”, siger han og forklarer engageret videre: ”Det her kræver nye løsninger – og måske især nye samarbejder. Derfor er jeg glad for Interessentforum. Vi vil meget gerne lytte til de input, vi får her”.

De nye tider, som også Energinet skal agere i, presses frem af ny teknologi, digitalisering og af, at ny vedvarende energi kommer ind og dominerer energimarkederne på markedsvilkår. Det stiller krav til styringen i det overordnede ledningsnet.

Fleksibilitet er et nyt markedsprodukt

Den nye vedvarende energi kan ikke lagres, og dermed opstår der nye markedsmuligheder, som for eksempel salg af fleksibel energi. Om det sagde Thomas Egebo:

”Vi ser gerne, at fleksibilitet bliver til et markedsprodukt. Vi vil indrette et system, som fremmer det”, siger han og fortsætter: ”For Energinet betyder det, at rammer og regler skal justeres”.

Nye virksomheder og forskningsprojekter har allerede fokus på en del af nye forretningsområder. I tillæg hertil stiller EU-regulering krav til medlemslandende om, at de skal sikre en regulatorisk ramme, som giver borgere, der samles i eksempelvis et lokalt energifællesskab, mulighed for at de kan indgå aftale med det lokale energiselskab om drift af det lokale fælles net.

Rammer skal ændres

Forbrugere vil også få ret til at indgå aftale med en ”aggregator” uafhængigt af deres aftale om elleverance. Om det siger adm. direktør Jette Miller, De Frie Energiselskaber:

“Flere forbrugere og nye digitale virksomheder skal kunne bidrage til den grønne omstilling. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi skal nå vores mål om en fossilfri fremtid”, siger Jette Miller og siger afsluttende: ”Derfor bruger vi kræfter – også i Interessentforum – på at få tilpasset de rammer, der står i vejen for den udvikling”.

Fakta om Energinet

Energinet består af en koncern med otte selvstændige selskaber. Denne struktur er indført for ca. 6 måneder siden, og ændringen er sket for at skabe klarhed over Energinets aktiviteter:

  • Eltransmission
  • Elsystemansvar
  • Gas TSO
  • Gas Storage Denmark
  • Dansk Gas Distribution
  • Datahub
  • Forretningsservice
  • Teknik og anlæg

Læs mere: