Energispareordningen

Energispareordningen skal levere kloge besparelser for miljø og pengepung

Reduktion af vores energiforbrug er et væsentligt led i en effektiv grøn omstilling. Tilskyndelse til at reducere energiforbruget er derfor et væsentligt værktøj – særligt når vi holder os for øje, at vi skal have mest miljø for pengene. Derfor skal den skandaleramte Energispareordningen (ESO) ændres.

I De Frie Energiselskaber er vi optaget af den fornuft, hvormed vi bruger vores penge – også når det handler om penge til at tilskynde reduktion af vores energiforbrug. Vi har derfor engageret os aktivt i debatten om Energispareordningen (ESO), der årligt koster forbrugerne mere end 2 milliarder kroner.

Intet omkostningsloft
Energimonopolerne i Danmark opkræver via forbrugernes regninger et beløb til et bestemt formål: Energibesparelser. Hvis forbrugeren både er el-, varme-, gas- og oliekunde, så betaler forbrugeren et forbrugsafhængigt beløb til ordningen via alle fire regninger.

De penge, der opkræves, skal selskaberne bruge på at hjælpe forbrugerne med at spare på energien. Det har energiselskaberne underskrevet aftale med klimaministeren om.

Alle omkostninger afholdes 1:1 af forbrugerne
Energiselskaberne må opkræve lige så mange penge, som de afholder udgifter for – alle omkostninger afholdes 1:1 af forbrugerne. Der er intet loft for, hvad selskaberne kan opkræve via de skjulte poster på den enkelte elforbrugers regning.

Læs mere: