En forsyning, der tjener forbrugerne, tak

lf-logo-positiv DanskErhverv_RGBfbrt_logo_green_830x400DeFrieEnergiselskaber-logo-e1390926571890

Forsyningssektoren er vigtig for os alle. Langt hovedparten af forsyningsselskaberne har reelt monopol, og det kommer sjældent kunderne til gavn. Det er derfor rigtigt positivt, at regeringen vil reformere forsyningsområdet. Det kan næsten kun gå for langsomt.

Debatindlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis af direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen, Lars Pram, direktør i Forbrugerrådet Tænk, Geert Laier Christensen, underdirektør i Dansk Erhverv og Jette Miller, adm. direktør i De Frie Energiselskaber.

Forsyningssektoren er vigtig for os alle. Den tager sig af vores el, vand, affald, spildevand, fjernvarme og gas. Vi er alle, forbrugere såvel som virksomheder, helt afhængige af forsyningsvirksomhederne. Fælles for langt hovedparten af forsyningsselskaberne er, at de reelt har monopol.

Betal ved kasse ét!
Forbrugere og virksomheder kan derfor ikke vælge en anden leverandør, hvis de er utilfredse med pris eller ydelse. Der var for eksempel ikke noget at gøre, da et energiselskab sidste år hævede priserne med over 30 procent. Det var bare at betale ved kasse ét. Ikke overraskende kom energiselskabet ud af året med et overskud på over 200 millioner kroner -en rigtig flot indtjening, men bestemt ikke noget, der bidrager til lavere priser for forbrugerne. Det kan forsyningssektoren gøre meget bedre.

Den forkerte vej
Produktiviteten i sektoren er i mange år gået den forkerte vej. Den mængde arbejde, der skal til for at levere en ydelse i forsyningssektoren er således større i dag end i 1995.

Det er på tide, at forsyningsselskaberne for alvor tager arbejdstøjet på, og arbejder mere effektivt, så vi alle kan blive rigere. Alle vinder nemlig på en mere effektiv forsyning. Forbrugerne får flere penge til et øget privatforbrug, og virksomhederne får styrket deres konkurrenceevne. Talrige analyser viser, at der er mange penge at komme efter -rigtigt mange. Samlet set kan der hentes op mod otte mia. kr., hvis forsyningerne arbejder mere effektivt. Det svarer nogenlunde til to supersygehuse om året.

De enorme gevinster kan for eksempel opnås ved, at professionel og moderne ledelse kommer i centrum i forsyningerne. Bestyrelserne skal i langt højere grad end i dag sammensættes så de -udover at repræsentere forbrugerne -også har professionel indsigt og erfaring med forsyning og selskabsledelse.

Større krav
Her må staten presse på i endnu højere grad ved at stille større krav om effektiviseringer i selskaberne. Erfaringerne viser, at det statslige pres virker. For eksempel valgte Holbæk, Lejre og Roskilde forsyning at slå sig sammen, da de blev presset af statslige effektiviseringskrav. Sammenlægningen forventes at give besparelser på næsten 50 mio. kr. årligt. Det betyder groft sagt, at forbrugerne i de omtalte kommuner har betalt 50 mio. kr. for meget for deres forsyningsydelser.

Det er derfor rigtigt positivt, at regeringen barsler med en reform af reguleringen på forsyningsområdet, som skal sikre, at vi får udnyttet potentialerne fuldt ud. Det kan næsten kun gå for langsomt.

Måske du også har lyst til at læse om: