·

Formand Jette Miller: Overvældende modtagelse

Ifølge De Frie Energiselskabers formand, Jette Miller, har modtagelsen af foreningen været overvældende og særdeles positiv. Den nye forening, som repræsenterer 2oo.ooo aktive elkunder, der alle har prøvet at skifte elleverandør, har til trods for en solid forankring i markedet og en unik markedsposition, endnu ikke fået plads i branchens toneangivende udvalg, om det siger Jette Miller:

 ”Vi har henvendt os til Klima- Energi- og Bygningsministeren i håb om, at den nye minister ønsker at inddrage vores aktive kræfter i lovarbejdet og i udviklingen af branchen. Der er brug for markedsaktører, der ikke kigger gennem monopolselskabernes briller på den fremtid vi går ind til – og der er brug for aktører, der ikke læner sig op ad interesserne i et koncernforbundet netselskab, når vi diskuterer fordelene for forbrugerne”.

Læs mere om foreningen og dennes indspil i debatten om fremtidens elmarked