Forsyningstilsynet udgiver tre analyser med alvorlig kritik af elsektoren

Forsyningstilsynet udgiver tre rapporter med fokus på selskabsadskillelse og konkurrence i elsektoren. I høringssvaret giver De Frie Energiselskaber konkrete eksempler på problemerne.

Til høringssvaret hører tre bilag.