·

Dansk Dubai – fremtidens energimarked

EPISODE 13. Det smarte energinet skal revolutionere vores måde at tænke energi på. Det gælder også vores tanker om, hvordan energimarkedet er skruet sammen. Vicedirektør i Energinet, Jeppe Danø, giver sit bud på de forandringer, vi kommer til at se. Og det er ikke småting. For måske venter et brint-eventyr af Dubaiske dimensioner i horisonten.

Læs og lyt

Spørger man Vicedirektør i Energinet, Jeppe Danø, venter det smarte, grønne energisystem lige rundt om næste hjørne. Faktisk mener han, at Danmark ligger lunt i svinget, når det handler om muligheden for at forvandle sig til storeksportør af grøn brint til lande som Tyskland, Holland og Frankrig, hvor efterspørgslen er stor.

Foto: Energinet.dk

Med de nye planer om store Power2X anlæg, energiøer og tværnationale kabler og ledninger, koblet med en rimelig grad af investeringsvillighed, ja så står Danmark til at kunne forvandle sig til en form for grønt Dubai, hvor olien er erstattet af grøn energi.

Forbrugerne og de små mangler

Trods de lyse fremtidsudsigter når det gælder storskalaprojekterne, medgiver Jeppe Danø, at der stadig er betydelige hindringer for de forbrugere og mindre kommercielle aktører, der gerne vil byde ind på markedet for smart energi.

For at råde bod på barrierne, tilbyder Energinet blandt andet såkaldte Open Lab samarbejder, hvor virksomheder bliver inviteret indenfor, ligesom Energinet og stiller forskellige typer af data til rådighed, som mindre virksomheder kan få adgang til.

Når det gælder de almindelige forbrugeres muligheder eller mangel på samme for at deltage i det smarte energisystem, peger Jeppe Danø på behovet for dynamiske tariffer og på nødvendigheden af at få udviklet de apps og andre smarte løsninger, der kan gøre deltagelsen i et smart energisystem lettere tilgængeligt.

Den svære planlægning

Den største barriere for udrulningen af et smart energisystem ligger, i Jeppe Danøs øjne, i det faktum, at planlægningen af systemet er vanskeligt.

Et eksempel på det, er den naturlige geografiske skævhed i fordelingen af VE-anlæg i Danmark: Jo længere man kommer mod vest, desto flere vindmøller. Problemet med det er, at en stor mængde grøn energi dermed bliver produceret i områder, hvor befolkningstætheden er lav. Det skaber et for stort overskud af energi, og dermed et pres på elnettet – samtidig med, at man måske mangler grøn strøm i andre dele af landet.

Løsningen på det problem kan i fremtiden blive en differencieret model, hvor det bliver gjort økonomisk interessant at opstille VE-anlæg i de mere befolkede egne af landet. Samtidig fremhæver Jeppe Danø muligheden for såkaldt samplacering, hvor man samler flere VE-anlæg, der kan omdanne den grønne strøm til eksempelvis brint, inden man når til at skulle betale tariffer for den energi, man producerer. På den måde kan det blive muligt at få en rentabel forretning ud af at lave Power2X – og det bliver muligt at understøtte den grønne omstilling.

Grønt væksteventyr

Netop Power2X-teknologien vækker store forhåbninger hos Jeppe Danø. Han mener, at Danmark med de rette beslutninger og investeringer i løbet af meget få år vil kunne melde sig på den internationale energibane som storeksportør af grønt brint.

Hvordan markedet for brint konkret kommer til at forme sig, er endnu uvist. Men efterspørgslen fra lande som Holland, Tyskland og Frankrig er allerede i dag meget stor.

Og med brint som den “bro”, der binder el og gassektoren sammen, er vejen også banet for et meget mere sammenhængende energisystem, der for alvor begynder at udrulle et smart energinet til gavn for den grønne omstilling.

Om Energinet

Energinet ejer det overordnede el- og gasnet i Danmark, og dermed er det Energinet, der har det overordnede ansvar for at udvikle nettene, for at indpasse mere vedvarende energi, sørge for forsyningssikkerheden og at sikre lige markedsadgang til nettene.