Gennemskuelighed skal drive elpriser ned

Et nyt forsyningstilsyn og øget gennemsigtighed i koncernforbundne selskabers strukturer er afgørende, når forbrugerne skal sikres de bedste produkter og billigste priser. Det var et af de emner, der blev debatteret til Årskonferencen Det Frie Energimarked 2018.


Grøn omstilling med mere sol og vind betyder, at energisystemet skal gentænkes. Det inviterede konferencearrangørerne bag ’Det Frie Energimarked 2018’ til debat om. Blandt deltagerne var blandt andre Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet, FSE og De Frie Energiselskaber.

På programmet var blandt andet prisen på at få leveret strøm. Det havde formand for FSE, Jørgen S. Johansen klare holdninger til, idet netselskaberne, der skal drive og udvikle vores elnet, ifølge ham skal gøre det til forbrugernes bedste – og her skal det nye Forsyningstilsyn spille en aktiv rolle. Jørgen S. Johansen sagde:

For at holde omkostningerne til drift af nettet på et rimeligt niveau skal der være nogen, der kan vurdere de investeringer, som netselskaberne ønsker at lave. Ellers har vi at gøre med et tag-selv-bord, hvor man selv kan bestemme, hvor meget man har lyst til at investere, og der er risiko for overinvesteringer, hvilket i sidste ende resulterer i, at forbrugerne betaler en overpris.”

Besparelser i sigte for forbrugerne

Forsyningstilsynet vurderede for nylig, at der er store besparelser at hente i elnettet. Da der var indvendinger fra netselskaberne til blandt andet beregningsmodellen, er udmeldelsen af de endelige sparekrav udskudt til ultimo februar 2019. Der var oprindeligt lagt op til omkostningsreduktion på 20 pct. i gennemsnit.

Når omkostningerne til elnettet kan reduceres, betyder det, at forbrugerne fremover stilles en lavere elregning i udsigt. Det udmeldte besparelsespotentiale fra Forsyningstilsynet illustrerer, ifølge Jørgen S. Johansen, vigtigheden af at have et stærkt tilsyn, som sikrer, at der leveres effektive løsninger for alle brugere af elnettet.

Jo mere gennemskuelige elpriserne er for forbrugerne, jo bedre. Det kan man blandt andet opnå ved at gøre det tydeligt over for forbrugerne, hvilke selskaber, der leverer hvilke ydelser og dermed, hvad beløbet på elregningen opkræves til. Jørgen S. Johansen siger:

”Man skal gøre det tydeligt, hvordan selskaberne er delt op og hvem, der leverer hvad. Der skal være tydelig selskabsadskillelse således, at forbrugerne får et mere fair og overskueligt indblik i hvilke ydelser, der kommer fra de forskellige selskaber”.

Ministeriet undersøger fordele og ulemper ved unbundling

Tidligere på året nedsatte Energi -, Forsynings -, og Klimaministeriet en arbejdsgruppe, der skal undersøge, om de nuværende regler på området sikrer åbenhed med og transparens i koncernforbundne selskabers aktiviteter. Til at understøtte arbejdet, har regeringen udpeget seks interesseorganisationer, herunder blandt andet De Frie Energiselskaber, til at deltage.

Den kommende analyse skal blandt andet indeholde en undersøgelse af udfordringer og barrierer i snitfladen mellem detail – og distributionsleddet, som hæmmer konkurrencen og markedsmæssighed.

Analysen skal identificere tiltag, der kan understøtte adskillelsen af monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter. I den sammenhæng skal der bl.a. fokuseres på fordele og ulemper ved ejermæssig adskillelse som muligt løsningsforslag mod konkurrenceforvridende adfærd. Analysen ventes færdiggjort i foråret 2019.

Læs mere: