Høringssvar til lov om ændring af lov om elforsyning mv.

10. marts 2014

Foreningen for De Frie Energiselskaber takker for muligheden for at give høring ifm. lov om ændring af lov om elforsyning mv.

De Frie Energiselskaber har en række grundlæggende indvendinger mod udformningen af lovforslaget:

  1. Udskydelse af Engrosmodellen er ikke en gratis omgang
  2. Risiko for tab, hvis ikke opkrævning af skatter og afgifter afklares nu
  3. Opgaver og økonomi skal følges ad
  4. Konkurrenceudsætte måleråbning/lukning
  5. Ophævelse af brandfællesskab
  6. Kommunikation – forpligtelse til oplysning