Kære Energikommission: Stop monopolers særstatus


Af Jette Miller, adm. dir. De Frie Energiselskaber og medlem af Energikommissionens Følgegruppe

BLOG: Når Energikommisionens anbefalinger offentliggøres på mandag, så vil der –   ud over eksempelvis anbefalinger om omkostningseffektiv omstilling og at flere teknologier skal i spil for at løse de samme udfordringer – formentlig også være nøgleord under overskriften: Mere marked, mindre monopol. Det er væsentligt, fordi Danmark ikke lever i en lille andedam.

Stødretningen er global
Stødretningen og dermed sigtelinjen for Danmark er et øget regionalt og internationalt fokus, hvor det nationale træder i baggrunden. Vi skal udnytte vores internationale forbindelser. Dem er vi afhængige af.

Derudover ser vi også en klar ændring i hele tilblivelsen og forbruget af vores energi: Der er flere spillere, der både forbruger og producerer energi. Det komplicerer billedet, men det er en global trend, som vi skal forholde os til, hvis vi vil være blandt verdenslederne i udviklingen også i kombinationen af energiformer.

Her støder vi på en udfordring, fordi der i dansk energipolitik hersker en omfattende rolleforvirring i opgaveløsningen: Hvilke opgaver skal monopolerne løse til gavn for Danmark? Hvilke rammevilkår er nødvendige for at private virksomheder kan fastholde Danmarks førerposition som teknologisk pionerland? Hvordan kan myndighederne understøtte udviklingen?

Følger vi lovens bogstav er det slået fast, at monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter i el- koncernerne skal være adskilte. Virkeligheden viser bare et helt andet billede.

Monopoler skal fokusere på deres egne opgaver
Det bliver derfor afgørende vigtigt, at få slået en klar sigtelinje: Det skal være de virksomheder, der er tæt på forbrugerne – og ikke de virksomheder, der er tæt på politikerne – der skal levere varen og fremtidens service.

De største gevinster for forbrugeren og for samfundet skabes, hvis det er private virksomheder, der på fair og lige vilkår så omkostningseffektivt som muligt skal levere, producere og innovere produkter/services på fremtidens energimarked.

Vi har i Danmark – lige som de øvrige EU-lande – valgt markedet som vejen til omkostningseffektiv, grøn omstilling. Det er vores fælles ståsted. Derfor kan det ikke nytte noget, at myndigheder og branchen fortsat beskytter monopolvirksomhederne og deres aktiviteter i konkurrenceudsatte markeder. Det dyreste for forbrugeren og for samfundet er monopoltilstande i kommercielle markeder. Derfor er der – ud over stram monopolregulering og stærkt tilsyn – behov for helt banalt at præcisere hvem, der gør hvad.

Ellers fortsætter eksempelvis el-monopolerne med at leve i den vildfarelse, som også Dansk Energi på møder i Energikommissions Følgegruppe gav udtryk for, nemlig at el-monopolerne ”skulle have luft i deres økonomi til innovation”. Monopoler skal koncentrere sig om deres kerneopgaver: Sikker forsyning og lave administrationsomkostninger.

Monopoler skal ikke eksportere
Monopoler skal ikke på kommercielle eventyr med produktion og udvikling af elscootere, bruge millioner på stadionreklamer (-da kunderne alligevel ikke kan vælge en anden leverandør) – og de skal slet ikke ”teste ny teknologi og produkter” med henblik på eksport, sådan som eksempelvis el-monopolet TREFOR El Net giver udtryk for i Børsen 21. april. Det her er den forkerte vej og viser, at hverken selskabets eget moralske kompas ift. forvaltningen af forbrugernes penge eller myndighedernes monopol-regulering fungerer.

Det, monopoldirektøren taler om her, er monopolselskabers risikovillighed i dybt kommercielle markeder. Selvfølgelig er den stor, hvis den kan dækkes af luftige indtægtsrammer og dermed uden nogen som helst økonomisk risiko. Det er uhyre skadeligt for konkurrencen, fordi der ikke er tale om lige konkurrence. Hvordan skal iværksættervirksomheden eller for den sagsskyld store veletablerede virksomheder som Grundfos, Danfoss og mange flere kunne konkurrere med den ekstra økonomiske saltvandsindsprøjtning, som monopolerne har til kommercielle eventyr?

Fair og lige konkurrence
Private selskaber har ikke en chance for at udnytte det teknologiske vækstlag og de fordele, som vi har i Danmark, hvis de skal starte 500 meter længere nede ad banen i et globalt kapløb om at levere de bedste og billigste energimålere, smarte apps, elscootere eller noget helt fjerde.

Det er uhyre kortsigtet at holde hånden under enkelte selskaber. Vi gør os selv bjørnetjeneste, fordi vi slet, slet ikke kan være klar og have de skarpeste produkter/service på hylderne, hvis vores markeder ikke er indrettet til at levere bedst og billigst.

Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi får præciseret, at monopolerne skal koncentrere sig om deres kerneopgave – og det er ikke at konkurrere med kommercielle selskaber på et tilmed unfair grundlag.

Alternativt kan vi glemme alt om ”at fastholde førerpositioner” og ”udvikle Danmark som pionerland for energiteknologi” for det kan ikke lykkes i et landskab med unfair konkurrence i et marked, hvor monopolvirksomhed sikres urimelig fortrinsstilling. Vi kommer sidst, fordi vi kom for sent. Sådan vil det gå, fordi vi ikke fik ændret stødretningen i tide.

Måske du også er interesseret i at læse: