Klimarådets Dialogforum er skævt sammensat

Klimarådets arbejde skal nu understøttes af et nyt Dialogforum. Det støtter De Frie Energiselskaber, men opfordrer til, at centrale interesser for fremtiden decentrale omstilling også repræsenteres.

Den afsluttede høring af bekendtgørelsen til Klimarådets nye Dialogforum har fået flere interesseorganisationer til at reagerer – herunder SMV Danmark, Drivkraft Danmark og De Frie Energiselskaber. Det refererer EnergiWatch i dag under overskriften Selskaber efterlyser plads i Klimarådets nye dialogforum”. Til EnergiWatch siger vicedirektør Jakob Brandt, SMV Danmark blandt andet om de interesser, der blev udpeget også til regeringens Klimapartnerskaber:

“Det er fortsat de små virksomheder, der udgør grundstammen i den danske erhvervsstruktur, og derfor duer det ikke, at det altid er koryfæerne og dem, ministre synes det er sjovest at få taget billeder sammen med på Marienborg”.

Lige repræsentation

I høringssvaret fra De Frie Energiselskaber understreges det,  at repræsentativitet på decentrale problemstillinger på klimaområdet er væsentligt. Særligt fordi Klimarådet i sin seneste rapport har skelnet mellem to gennemgående spor: Et udviklingsspor og et implementeringsspor. Implementeringssporet repræsenterer allerede kendte løsninger og teknologier. Om det siger adm. direktør Jette Miller, De Frie Energiselskaber:

“For at nå vores ambitiøse klimapolitiske målsætning, skal vi i gang nu med midler, som vi allerede kender. Det kommer til at indebære mere decentral energiplanlægning – herunder at forbrugere og kommercielle selskaber – kommer til at spille en større rolle på energimarkedet”, forklarer hun og uddyber:

“Erfaring, kompetencer og viden om aggregatorer, ny EU-lovgivning, fleksibilitetsydelser, intelligent brug af data, AI, specialviden om regulering af monopoler, tilblivelsen af et velfungerende marked osv. vil alle være kompetencer, der er i høj kurs, når vi hurtigt og omkostningseffektivt skal omstille os”.

I forlængelse heraf skriver De Frie Energiselskaber bl.a. i deres høringssvar, at der savnes repræsentation på dette felt: Mindre virksomheder kommer til at få en aktiv rolle i omstillingen, og at organisationer som eksempelvis SMV Danmark, Tekniq Arbejdsgiverne og De Frie Energiselskaber kunne være nogle af de organisationer, som Dialogforummet kunne udvides med.

1 organisation – 1 medlem

Dernæst påpeger De Frie Energiselskaber, at alle interesser skal repræsenteres med enten en eller to interesser. I høringssvaret skriver De Frie Energiselselskaber:

“I forlængelse heraf vil vi gerne pege på uheldig udpegning i rådssammensætningen. Vi støtter princippet om, at 1 interesseorganisation har 1 medlem – herunder, at det ikke kan være en bestemt konstruktion i en interesseorganisation, som udløser indtil flere pladser”.

Du kan læse hele gennemgangen af udpegningen i høringssvaret, som du finder her.

På den baggrund har De Frie Energiselskaber anbefalet, at det generelle princip om, at alle organisationer har ret til at udpege 1 medlem fastholdes. De Frie Energiselskaber har også anbefalet at, Klimarådet overvejer hvilke kompetencer og erfaringer, der efterspørges, således at rådet er bedst muligt rustet til drøftelser på et decentralt energimarked.

Måske du også kunne tænke dig at læse: