· ·

Medspiller på energiområdet

Foreningen for De Frie Energiselskaber har meldt sig som en konstruktiv medspiller på energiområdet.

Vi har meddelt relevante styrelser og ministerier, at vi ønsker at blive høringspart og deltage i relevante arbejdsgrupper – herunder Klimaministeriet, Skatteministeriet, Energistyrelsen, Energitilsynet og Energinet.dk.

Et af de første områder, hvor vi har givet vores input, er til den nye bekendtgørelse, der skal laves for hvordan en faktura skal se ud. Det er vores overbevisning, at markedet på baggrund af nogle få, overordnede retningslinjer, selv skal udarbejde den mest overskuelige elregning. Hvis det sker, er der ingen tvivl om, at en let forståelig elregning bliver konkurrenceparameter til gavn for forbrugeren.

Læs hele vores høringssvar og bilag her: