Ministeriet undersøger: Fordele og ulemper ved ejermæssig adskillelse

Konkurrencen i elsektoren er under pres. Derfor har regeringen nedsat en Task Force. Den skal blandt andet undersøge muligheder for krav om ejermæssig adskillelse af kommercielle aktiviteter og monopolselskaber i elsektoren.

Tidligere på året nedsatte Energi -, Forsynings – og Klimaministeriet en Task Force, der skal undersøge konkurrencesituationen i elsektoren – herunder hvilken konsekvens selskabsadskillelse har.

Til at understøtte arbejdet i regeringens arbejdsgruppe er der også nedsat en følgegruppe, der undervejs inddrages i analysearbejdet. Regeringen har udpeget seks interesseorganisationer, herunder Forbrugerådet Tænk, Landbrug & Fødevarer samt De Frie Energiselskaber. Om den opgave siger adm. direktør i De Frie Energiselskaber, Jette Miller:

“Alle barrierer for grøn omstilling skal fjernes. Ellers har vi ikke en chance for at nå i mål. Det er en barriere, hvis alle selskaber ikke kan bidrage og deltage på frie og lige vilkår. Og vi har i den grad brug for alle hænder, hvis vi skal lykkes med omstillingen.”

Interesser blandes sammen

Bilag: Kommissorium

Den kommende analyse skal bl.a. indeholde en undersøgelse af, om de nuværende regler sikrer åbenhed og transparens om koncernforbundne selskabers aktiviteter. Herunder skal der udarbejdes en analyse af udfordringer og barrierer i snitfladen mellem detail – og distributionsleddet, som hæmmer konkurrencen og markedsmæssighed. Om det siger Jette Miller:

“Det halter med at holde kommercielle interesser og monopolinteresser adskilt i elkoncernerne. Med de store fusions – og salgsprocesser, der nu er sat i gang i sektoren med sektorens top fem selskaber, så bliver arbejdet her endnu vigtigere. For vi skal sikre, at hver en krone dedikeret til grøn infrastruktur bliver brugt til præcis dét.”

Behov for faktisk adskillelse

En effektiv og velfungerende energisektor – det var formålet med liberaliseringen af elmarkedet. I Danmark accepterede staten, at energiselskaberne godt måtte eje både infrastruktur og kommercielle selskaber. Dog skulle infrastrukturen, dvs. elnettet, skilles ud i et særskilt selskab, der havde krav om eget logo, brand mv. Det skulle sikre, at kommercielle selskaber, der solgte eksempelvis el, gas eller energibesparelser ikke kunne opnå særlig konkurrencefordel.

De Frie Energiselskaber er enige i hensynene bag kravet til adskillelse, men sætter spørgsmålstegn ved, om den selskabsmæssige opdeling og kravene til særskilt identitet også reelt opfylder deres formål.

”Over tid har kravene til netselskaberne vist sig at have karakter af en formalitet uden faktisk effekt. Adskillelse ser vi alt for ofte kun på papiret.”, siger Jette Miller.

Overordnet set vil interessen altid være sammenfaldende, så længe ejerinteressen er sammenfaldende. Uanset om pengene tjenes i netselskabet, i et handelsselskab eller enhver anden konkurrenceudsat aktivitet, så er det økonomisk rationelt, at hensynet til koncernens samlede performance og indtjening vejer tungest. Det er bare ikke det bedste for forbrugerne – og det er dem, der betaler.

Læs mere: