Nedlæggelse af Energisparerådet

Høringssvaret er afgivet af De Frie Energiselskaber sammen med Landbrug & Fødevarer, Håndværksrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Tekniq samt Energi- og Olieforum.

Læs blandt andet: “Der er et stærkt behov for en stærk sammenhæng mellem målene i klima- og energipolitikken og de midler, vi har til rådighed. Der er ligeledes brug for koordination, overblik og gennemsigtighed med de mange milliarder, som vi som forbrugere, virksomheder og samfund anvender på at spare på den energi, vi bruger.

Med det fremsatte lovforslag lægger ministeren op til, at de berørte interessenter afskæres fra den formelle og lovfæstede mulighed for med direkte adgang til ministeren at give råd, skabe sammenhæng og sikre koordination på energispareområdet. Dette sker i en tid, hvor der måske mere end nogensinde er brug for at skabe sammenhæng og transparens. Vi ønsker ikke, at rådet nedlægges og ej heller at den lovfæstede ret til at rådgive ministeren om energibesparelsesindsatsen bortfalder”.