Netselskaberne tømt for medarbejdere

Elselskabernes aktiviteter skal være adskilt: Netselskaber for sig og kommercielle selskaber for sig. Alligevel kan både kunder, og også jobansøgere blive i tvivl om hvad, der er hvad.

Jobopslag fra netselskaberne sælges til jobansøgerne på den ledelse og kultur, der hører hjemme i netselskabernes moderkoncern – og ikke i det netselskab, der har egen identitet, og som skal agere fuldstændig adskilt fra resten af koncernen.

Netselskabet har nul medarbejdere

Eet eksempel er elnet-selskabet N1, der er monopolselskab i Eniig-koncernen. Her søger N1 i øjeblikket en faglig stærk forsyningsoperatør, der kan stå for drift og vedligehold.

Kommunikationen og klarheden om, hvor medarbejderen har arbejdssted er dog uklar, idet  jobopslagets anprisning af arbejdspladsen ikke indeholder en beskrivelse af kultur og ledelse i N1 men i Eniig. Der står blandt andet:

”Vi kan tilbyde: Et spændende job i en virksomhed med højt til loftet og mange udfordrende opgaver. Vi prioriterer den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling højt. Vi giver udfoldelsesmuligheder og frihedsgrader, men forventer til gengæld engagement, præstationer og vidensdeling. Hos Eniig tror vi på og arbejder aktivt med værdibaseret ledelse, hvor opgaveløsninger, planlægning og ansvar i høj grad ligger hos vores medarbejdere. Det er afgørende, at du trives godt i en kultur, hvor der stilles store krav til samarbejde og ansvarlighed”.

(Kilde: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1227&ProjectId=143773&DepartmentId=19022&MediaId=5&SkipAdvertisement=False)

Om det siger adm. direktør Jette Miller, De Frie Energiselskaber:

”Én ting er, at det er uklart for jobansøgeren, hvilken ledelse og kultur medarbejderen søger ind i. Noget andet er, at det udhuler og udtømmer lovens intention om adskillelse, hvis det reelt viser sig, at nelselskaberne er en tom skal med nul ansatte, og at alle medarbejdere i virkeligheden er ansat i de koncernselskaber, som loven siger, at de ikke skal sammenblandes med”.

Adskillelse er reduceret til en skrivebordsøvelse

I netselskabet N1’s tilfælde har selskabet nul ansatte jf. selskabets indberetninger til Erhvervsstyrelsen. Alle medarbejdere, der udfører opgaver for N1, er således ansat i et af Eniig-koncernen øvrige selskaber. Derefter vil den gængse metode være, at medarbejderne udlånes på kontrakter. Om det siger Jette Miller:

 ”Intentionen bag reglerne om selskabsadskillelse og reglerne for den såkaldte ‘interne overvågning’ og egenkontrol er at sikre vandtætte skotter og nul sammenblanding. Indsigt og opgaver i netselskabet må ikke blandes med andre kommercielle datterselskaber. Det sker blandt andet for ikke at skade konkurrencen”, forklarer Jette Miller og fortsætter:

“Reglerne er bare ikke tænkt til de her skrivebordsøvelser, når det gælder adskillelse. Koncernernes beslutning om at tømme netselskaberne for medarbejdere og opgaver er ét eksempel. Og det er efterfølgende umuligt for tilsynet at følge med i, hvad der er hvad, når selskaberne flytter opgaver og medarbejdere til andre selskaber, hvorefter tingene så alligevel er blandet sammen. Nu gælder reglerne for eksempelvis intern overvågning ikke længere. Disse regler flyttede jo sjovt nok ikke sammen med medarbejderne over i de andre selskaber”.

Reglerne er klare

Dette er, til trods for at reglerne på området er klare, en udbredt problemstilling. En analyse af antallet af medarbejdere hos de fire største netselskaber viser, at der her er fire medarbejdere til at dække opgaver hos 2.088.071 kunder. Der er tale om betydelige forretninger – den samlede nettoomsætning er på i alt 4,5 milliarder kroner.

Oversigten her viser omsætning samt antal andelshavere og antal medarbejdere i landets fire største selskaber:

 Tabel 1. Nøgletal hos landets fire største netselskaber
2017 Antal kunder Antal medarbejdere Netto omsætning (mia)
Radius(Ørsted) 996.062 1 2,0
Evonet (Syd Energi) 320.000 0 0,8
Cerius (SEAS NVE) 387.009 3 0,9
N1 (Eniig) 385.000 0 0,8
I alt 2.088.071 kunder 4 medarbejdere 4,5 milliarder

De Frie Energiselskaber har nu henvendt sig til Forsyningstilsynet for at gøre opmærksom på problemstillingen med manglende reel adskillelse – herunder overholdelse af reglerne om intern overvågning, når netselskaberne tømmes for medarbejdere samt bl.a. forvirringen i forbindelse med netselskabernes jobopslag.

Læs mere: