Netselskabernes økonomi og identitet

Læs blandt andet: “Den grundlæggende logik bag EU-reguleringen af elsektoren er klar adskillelse imellem monopolaktiviteter (fysisk net) og kommercielle opgaver. Dette er vigtigt, fordi ejere af monopoler kan skævvride de kommercielle markeder via misbrug af markedsmagt i deres lokale monopol.

For nuværende lider elmarkedet under svag regulering og svag myndighedsopfølgning (tilsyn). Det er til skade for de generelle konkurrencevilkår i branchen og den effekt, som skulle komme forbrugerne og samfundet til gode. Vi ser gang på gang, at koncernforbundne selskaber reelt ikke er i stand til at adskille deres økonomiske interesser, men i stedet får lukrative fordele, der i sidste ende koster forbrugerne dyrt i fravær af konkurrence. Den nuværende konstruktion er en barriere for, at modellen kan få effekt”.