Ny rapport: Sådan får vi  effektiv grøn omstilling

Der er milliarder at spare ved bedre udnyttelse af de investeringer, som er foretaget i et smart elnet i Danmark. Det viser en ny rapport, støttet af Energistyrelsens Smart Grid-pulje, som De Frie Energiselskaber står bag. Rapporten identificerer 7 væsentlige barrierer for grøn omstilling på energiområdet og leverer et overskueligt løsningskatalog. 

“Danske forbrugere har investeret milliarder i Smart Grid og intelligent energi, men vi har slet ikke fået den grønne omstilling ud af det, som vi kunne have fået. Vi udnytter for eksempel stadig ikke, at man med Smart Grid kan flytte forbruget, så der er strøm til alle på alle tidspunkter af døgnet. Med rapporten her får vi præsenteret, hvordan vi kan gøre det – oveni købet langt billigere og mere effektivt, end der hidtil er lagt op til”. 

Sådan siger adm. direktør Jette Miller fra De Frie Energiselskaber om analysen Et forretningsmodent og fleksibelt elmarked. 7 barrierer for grøn omstilling“.

Undgå kabel-pløjning
Rapporten sætter fokus på, hvordan vi kan flytte strømforbruget, så efterspørgslen efter strøm bliver jævnt fordelt hen over et døgn. Blandet andet ved at flere nye og innovative virksomheder får mulighed for at udbyde såkaldte fleksibilitetsydelser, der hjælper med at undgå huller i strømmen. Jette Miller uddyber:

“Der kommer pres på efterspørgslen efter strøm til fremtidens mange elbiler og varmepumper. En løsning, der har været på bordet, er at pløje nye kabler ned i jorden fra kyst til kyst. Det koster op mod 48 mia. kr. og vil binde voldsomme investering til een løsning. Den nye rapport viser, hvordan vi med få, effektive initiativer, kan imødekomme den stigende efterspørgsel og samtidig undgå overinvestering i vores elnet”. 

Umuligt for virksomheder og forbrugere at bidrage til grøn omstilling
Som noget nyt er den nye analyse baseret på interviews med forbrugere og nogle af de nye virksomheder, som står på spring for at påtage sig nye roller i den grønne omstilling. Interviewene har afsløret, at der både for nye virksomheder, som vil sælge grøn energi-fleksibiltet og forbrugere, der ønsker at samle sig i energifællesskaber, findes en række barrierer, som i dag gør det umuligt at bidrage til at bidrage til den grønne omstilling.

Analysen viser dog også, at barriererne for en grøn energiforsyning i Danmark kan løses med nye regler, som skaber et klart incitament hos elnetselskaberne til at udnytte Smart Grid. Reglerne skal forenkles og incitamentet for infrastrukturselskaberne til at agere objektivt og neutralt overfor alle kommercielle selskaber skal skærpes. Jette Miller siger:

Analysen viser groft sagt, at rammerne og energilovgivningen – trods liberalisering – er tænkt til fortidens energisystem. Hvis vi skal udnytte Smart Grid-mulighederne, skal vi skærpe reglerne, sådan som rapporten peger på. Det vil sikre, at monopolselskaberne behandler alle nye selskaber og forbrugere lige. Det vil sikre effektiv grøn omstilling, og dermed sikre at vi får mere grøn omstilling for de samme penge”. 

BOKS: SYV BARRIERER FOR SMART GRID
Rapporten har fundet syv væsentlige barrierer for fuld udnyttelse af Smart Grid i Danmark:

  • Lav efterspørgsel
  • Uklare krav til aggregator
  • Manglende konkurrenceudsættelse af elmåleren
  • Uens forvaltning hæmmer vejen mod smart grid
  • Mangel på selskabsadskillelse
  • Modsatrettede interesser påvirker aggregator-proces
  • Et samlet og velfungerende marked mangler

Projektet har identificeret 19 initiativer i et løsningskatalog, som tilsammen er et bud på, hvordan regulering og ramme vilkår kan tilpasses så de understøtter ambitiøs grøn omstilling. Læs hele rapporten her:

Et forretningsmodent og fleksibelt elmarked

 

Måske du også kunne være interesseret i at læse: