Nye regler: Leveringspligt

ELMARKEDET: Fra 1. april 2016 overtager din elhandler alle opgaver vedrørende fakturering – så du vil kun modtage én regning, når du skifter elhandler. Med den såkaldte nye leveringspligt og med engrosmodellen bliver det altså lettere og mere enkelt for dig at være aktiv elkunde.

Har du allerede skiftet elhandler, så bliver det fra 1. april 2016 endnu lettere for dig at overskue din elregning. Fra den dato vil du nemlig kun få én regning og ét sted at henvende dig, hvis du har spørgsmål om din strøm. Den forenkling blev vedtaget af Folketinget helt tilbage i 2012, og nu er den endelig klar til at blive rullet ud til dig.

FAKTA for forbrugeren

Efter 1. april bliver det lettere for dig at være forbruger, fordi:

  • Dine elregninger samles ét sted
  • Elhandleren har den daglige kontakt til dig.
  • Monopolselskabet skal kun kontaktes, hvis du skal have ændret forhold omkring dine ledninger, men også her kan din elhandler hjælpe med viderestilling.

Helt kort så betyder øvelsen her, at monopolselskaberne får færre opgaver, idet deres kontakt til kunderne minimeres til selskabernes kerneopgaver, dvs. opgaver, der alene relaterer sig til drift og vedligehold af elnettet.

Det er ikke længere monopolskaberne men de kommercielle elhandlere, der skal sende regninger ud til kunderne. Det betyder populært sagt, at fakturering bliver konkurrenceudsat og dermed, at vi forhåbentlig får selskaber at se, som vil konkurrere om at tilbyde kunderne ikke bare de bedste produkter, men også den bedste kundeservice samt den mest overskuelige og let forståelige elregning. Aktive kunder vil nemlig vælge de selskaber, der løser den opgave bedst og billigst – og dermed vil konkurrencen skabe et pres på priser, god service og nye produkter til gavn for kunder, marked og samfundet.

HVAD SKER DER DEN 1. APRIL 2016?

Hvad skal du ringe eller skrive til din elhandler om efter 1. april 2016? Det er din elhandler, som du skal kontakte hvis du:

  • Har spørgsmål til dit forbrug
  • Skal flytte
  • Har brug for elrådgivning
  • Har brug for nye eltilslutninger, fx ved nybyggeri, ombygning eller solcelleanlæg
  • Oplever strømsvigt

Det vil stadig være netselskaberne, som er ansvarlige for, at du har strøm i dine ledninger, aflæsning af målere, tilslutning af tilbygninger, nybyggeri, solcelleanlæg mv. Fremover kan elhandleren sørge for at videreformidle kontakten til det enkelte netselskab.

Hvis du selv skal aflæse din elmåler, skal der gøres den 31. marts 2016. Aflæsningen skal indsendes til dit netselskab, som derefter vil sende dig en slutopgørelse.

HVAD MODTAGER DU FRA DIN ELHANDLER FØR ÅRSSKIFTET 2015/2016?

Alle elhandlere skal skrive til deres kunder om den nye lovændring tre måneder før den træder i kraft, dvs. senest den 31. december 2015. Elhandlerne skal:

  • Fortælle dig om de nye regler og ændringer, som det vil medføre på din elregning.
  • Udsende en ændret elaftale, som automatisk erstatter den nuværende.

Du kan opsige din aftale, hvis du ikke er tilfreds med den tilsendte aftale. Du kan klage til Energitilsynet eller Forbrugerombudsmanden, hvis du mener, at der er forhold, som ikke er i orden.

HVORFOR KAN ELHANDLEREN KRÆVE SIKKERHED FØR LEVERING?

Efter 1. april 2016 kan din elhandler kræve sikkerhed, før du kan få leveret el. Det kan fx være en bankgaranti eller et depositum. Sådan er det, fordi vi går over til et nyt system: Vi går fra forsyningspligt (gammelt system) til leveringspligt (nyt system).

Sikkerhed kan elleverandøren kræve, hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller –villighed. Et eksempel på det er, hvis kunden er registreret i RKI som dårlig betaler, eller hvis betalingshistorikken hos elhandleren giver begrundede forventninger.

Sikkerheden må ikke være højere end det beløb, der svarer til betaling for 5 måneders elforbrug. Stiller kunden ikke sikkerhed til tiden, så kan elhandleren ophæve kontrakten og bede om, at strømmen bliver afbrudt. Det kan ske, når kunden er varslet om det.

Fristen for at stille sikkerhed er 15 hverdage, hvis kunden skylder for betaling lige nu og her. Hvis ikke kunden skylder noget nu og her, har kunden to måneder til at stille sikkerhed.

ET GODT RÅDTag altid kontakt direkte til din elhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende din betaling. I forbindelse med lovændringerne er det en god ide at sikre dig, at der er styr på det hele i god tid, inden de nye regler træder i kraft 1. april 2016. Kontakt din elhandler hvis du er i tvivl.

JEG SKAL FLYTTE, HVAD SKAL JEG HUSKE?

Jeg skifter bolig…
Hvis en elkunde flytter, efter de nye regler er trådt i kraft den 1. april 2016, flytter kundens elleverandør i udgangspunktet med. Du skal selv kontakte din elhandler for at blive afmeldt og aflæse el på din gamle adresse. Derefter hæfter de nye beboere for elforbruget. Du vil modtage en slutopgørelse fra dit elselskab.

Jeg skal bo til leje…
Udlejer hæfter for elforbruget og kan tilbyde lejer en elaftale. Som lejer kan du dog frit vælge lige præcis det elprodukt og den elhandler, du vil. Gør du det, hæfter udlejer ikke længere for dit elforbrug.

Jeg har købt bolig (hus eller lejlighed)…
Ansvaret for at sende nyt tilbud om el ligger hos den elhandler, der indtil indflytningen har leveret el til boligen. Fristen for 1. at vælge det tilsendte tilbud, 2. vælge et andet produkt eller leverandør, eller 3. få afbrudt elforsyningen er mindst fem hverdage. Hvis du ikke aktivt vælger noget, inden fristen udløber, vil det tilsendte tilbud træde i kraft.

Jeg er udlejer og min lejer har opsagt sin elaftale…
Elhandleren kontakter udlejer og fortæller, at elaftalen er sagt op (fx pga. fraflytning). Nu skal elhandleren fremsende tilbud om ny aftale. Fristen for 1. at vælge det tilsendte tilbud, 2. vælge et andet produkt eller anden leverandør, 3. få afbrudt elforsyningen er mindst fem hverdage. Hvis du som udlejer ikke vælger noget, så træder den tilsendte aftale automatisk i kraft.

LÆS MERE: