OM OS

De Frie Energiselskaber arbejder for et frit og uafhængigt energimarked ved at sikre fair konkurrence og flere fordele for forbrugerne. Flere opgaver og funktioner skal konkurrenceudsættes. Rammer, regler og strukturer, der medfører konkurrenceforvridende markedsforhold, skal fjernes.

Medlemsskab 

De Frie Energiselskabers medlemmer er energiselskaber indenfor el-, gas- og varmeforsyning. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen.

Repræsentation

De Frie Energiselskaber er repræsenteret i en række nævn og udvalg. Vi er også høringspart på lovforslag på Klima-, energi,- og forsyningsområdet, og afgiver derfor løbende høringssvar på lovforslag og beslutningsforslag indenfor de områder, der er relevante for os.