Pressemeddelelse: Elsektoren har brug for mere konkurrence

Forbrugerne skal kunne kende forskel på energikoncernernes net- og handelsselskaber, udtaler El-reguleringsudvalget i en ny rapport, der anbefaler, at selskaberne får adskilte logoer og navne. Det er godt nyt for forbrugerne, mener De Frie Energiselskaber, der dog savner et større opgør med den manglende konkurrence på elmarkedet i udvalgets rapport.

Den mest positive, enkeltstående nyhed i El-reguleringsudvalgets rapport er den klare indstilling vedr. de nuværende regler om selskabers logo og navn. Udvalget konkluderer nemlig, at reglerne for selskabernes særskilte identitet er for slappe. Om det siger Jette Miller, adm. direktør i De Frie Energiselskaber:

– Forbrugerne har ikke en jordisk chance for at få et overblik over et i forvejen kompliceret marked, når selskaberne har samme navn, logo, grafisk identitet, mailadresser og telefonnumre. Dén sammenblanding er konkurrenceforvridende, og derfor er det glædeligt, at udvalget nu vil have mere tydelighed.

På tide at der bliver ryddet op
Det fremgår allerede i dag af elforsyningsloven, at netselskaberne skal sikre, at der ikke er uklarhed om selskabernes særskilte identitet, og at deres markedsføring ikke må gavne egne handelsselskaber og give dem konkurrencefordele.

– Vi ser dagligt eksempler på hjemmesider, der ikke lever op til love og vejledninger såvel som breve til elkunderne, der ikke lever op til regler og bekendtgørelser. Derfor er det på tide, at der nu bliver sat en tyk streg under det faktum, at der er tale om to forskellige selskaber – og sådan skal det naturligvis også loyalt kommunikeres til kunderne, udtaler Jette Miller.

Klare sanktioner for lovbrud
Udvalget konkluderer også, at en overtrædelse af kravet skal håndhæves med påbud, bøde og i sidste ende fratagelse af netbevillingen. Dette er helt i tråd med holdningen hos De Frie Energiselskaber:

– Konkurrencen skal være fair, og den skal give forbrugerne de bedst mulige vilkår både i form af attraktive priser og et varieret produktudbud. Lever man ikke op til lovens krav skal der være en klar sanktion. Det gælder også overvågningen af den interne samhandel mellem de koncernforbundne selskaber. Her mener vi dog modsat udvalget, at det er behov for et stærkere tilsyn, siger Jette Miller.

Utilstrækkeligt fokus på øget konkurrence
Selvom udvalget tager skridt i retning af øget konkurrence, mener De Frie Energiselskaber ikke, at rapportens anbefalinger ændrer afgørende ved det fodslæbende tempo, liberaliseringen af elmarkedet foregår i. Det er særligt tydeligt i anbefalingerne omkring energispareindsatsen og dermed forbrugernes bidrag til den grønne omstilling. Jette Miller udtaler:

– Der skal mere blus på energispareindsatsen, og derfor er det uforståeligt, at udvalget vil lade ansvaret for indsatsen blive i de gamle monopolselskaber. Rapporten peger jo selv på, at det vil øge innovation og omkostningseffektivitet, hvis indsatsen flyttes ud i fri konkurrence. Det vil løfte indsatsen og give forbrugerne flere og smartere energibesparelser for færre penge, hvis opgaven konkurrenceudsættes.

Kontakt: Jette Miller, adm. direktør, tlf. 25 46 98 29, e-mail: jm@defrieenergiselskaber.dk

Læs mere:

Hele reguleringsudvalgets rapport