Samråd om salget af Radius

I dag, torsdag den 15. november, afholdes åbent samråd i Folketingets Finansudvalg om statens salg af energiselskabet Radius.

Samrådet har Pelle Dragsted (EL) indkaldt finansminister Kristian Jensen til bl.a. med følgende spørgsmål:

“Vil ministeren sikre, at Radius med en million brugere ikke sælges til udenlandske selskaber, for eksempel fra Kina eller Rusland, eller til kapitalfonde, der dels skal sikre en profit på bekostning af elkunderne, dels efterfølgende bare kan sælge videre til hvem de vil?”

Interessen for netop hvem, der vil købe Radius er stor – også i energibranchen. Det skyldes, at Radius – det tidligere Dong Energy Net – dækker en portefølje svarende til ca. 1/3 af det samlede danske mellemspændingsnet. Den ca. 1 million store kundeportefølje, som følger med Radius, har ifølge forlydender i dagspressen vakt både stor national og international bevågenhed.

Andelsselskabernes konsolideringsønsker

Salget af Radius falder sammen med de konsolideringsønsker, som de allerstørste andelsselskaber i Danmark har: SEAS NVE har med, hvad pressen har kaldt SEAS NVEs ”kærlighedsbreve til Ørsted”, åbent sagt, at man ønsker at erhverve sig Radius og dermed blive dominerende aktør på det sjællandske marked.

Alt imens har koncernerne SE og Eniig i Jylland sat gang i en fusion, der vil gøre den nye spiller Norlys til den dominerende aktør på det jyske marked. Tilsammen vil de to nye superselskaber dække lidt mere end 2/3 dele af det danske elmarked med udgangspunkt i hver deres lokale geografiske område, som lokalt andelsselskab.

Salget fik også tidligere på måneden EWII til at melde ud, at selskabet overvejede at melde sig ind i kampen om Radius’s kunder.

El er kritisk infrastruktur

Uanset, hvem der spekuleres i som køber, så er der dog også en anden væsentlig dimension i salget, som flere energieksperter mener bør drøftes. Hvis gas er kritisk infrastruktur, som kun staten kan købe, så må el også være det?

Det var måske overvejelser som disse, der fik professor Brian Vad Mathiesen, Energiplanlægning ved Aalborg Universitet, til at sige til EnergiWatch den 13. november 2018:

Jeg synes, det er meget bekymrende, hvis der ikke er tanker om at lade Radius opkøbe af et andet andelsejet selskab, eller bestå som et selvstændigt forbrugerejet selskab.”

De Frie Energiselskaber støtter varmt en politisk drøftelse af, hvad kritisk infrastruktur er. Vi ser frem til drøftelsen, som vi i foreningen vil følge nøje.  

Læs mere: