Standardaftalen – Energitilsynet

Læs blandt andet: “Den tilrettelagte proces tager heller ikke højde for, at styrkeforholdet mellem netselskaber og handelsselskaber er skævt. Det fremsendte er en ”aftale”, der har netselskaberne som reel afsender. Resultatet af godkendelsesprocessen – er, at den anmelde aftale, der er:

  • Uafbalanceret, urimelig og i strid med elforsyningsloven
  • En væsentlig forringelse og begrænsning af konkurrencen i elmarkedet”