Udskydelse af Engrosmodel – Energistyrelsen

Læs blandt andet: “Hvad vi nu ser, som et overordentligt stort problem er at den grundlæggende logik om, at opgaver og øko- nomi ikke følges ad. Det kan betyde, at forbrugerne kommer til at betale dobbelt, når opgavefordelingen ændres. Det fremgår af dette lovforslag – helt på linje med lovforslaget om Engrosmodellen fra 2012 – at netselskaberne (de lokale monopoler) fritages for en række opgaver men også, at de ikke samtidig bliver tvunget til at nedsætte deres gebyrsatser svarende til de opgaver og omkostninger, som de fritages for. Dermed bliver lovforslaget en dyr gave fra forbrugerne til de gamle forsyningsmonopoler.”