Volvo, vovse og usunde villaer

Af Ingrid Reumert, Vice President, Stakeholder Communications & Sustainability

For de fleste, som interesserer sig for energi og klima, er det en kendt sag, at 40% af energien bruges i bygninger. To tredjedele af de danske bygninger er bygget før 1979, og 40% af bygningerne har et af de laveste energimærker E, F eller G. Der er derfor god grund til at renovere vores bygninger, hvis vi vil udlede mindre CO2 i fremtiden.

Men hvad der er mindre kendt er, at vores bygninger samtidig har en væsentlig betydning for vores sundhed og velvære. Er du husejer, har du højere risiko for at udvikle luftvejssygdomme som astma og KOL. Det viser det netop lancerede Healthy Homes Barometer 2018, der er udarbejdet af Fraunhofer University i Tyskland og konsulentfirmaet Ecofys.

Fugtige bygninger og dårligt helbred er et markant problem for de danske husejere. Faktisk viser vores undersøgelse, at der er mere end halvanden gang så stor risiko for, at du har et dårligt helbred, hvis du bor i et fugtigt hus.

Desuden har vi i Danmark en særlig udfordring med manglende dagslys i vores boliger. Danskerne har op mod tre gange så stor sandsynlighed for dårligt helbred, hvis de bor i et hus med ringe dagslysforhold. Det er omtrent dobbelt så meget som for den gennemsnitlige europæer. Dagslys er væsentlig for vores produktivitet og vores børns indlæringsevne.

Og selvom der er privat kapital til rådighed, er der mange barrierer, der begrænser danskernes investering i renovering. Nogle af disse barrierer er manglende tilgængelig information om fordelene, delte incitamenter, manglende kendskab til energirenovering som investeringsmulighed, høje transaktionsomkostninger ved mindre renoveringer samt begrænsede muligheder for finansiering.

Når man spørger danskerne, hvorfor de ønsker at renovere deres bolig, er netop indeklima en afgørende grund til at renovere. Lige så vigtigt som ønsket om at spare på energien.

Hvis vi vil udlede mindre CO2 blandt andet ved at renovere vores bygningsmasse, kommer vi altså ikke uden om at se på både energieffektivitet og indeklima. Det er sund fornuft – og giver mest effekt for pengene, både for den enkelte boligejer og samfundet som helhed. 

Læs mere: